279 bin daireye inşaat izni verildi

03.06.2014 09:59

Son yıllarda konut, işyeri ve otel, okul, hastane binaları yatırımları arttı. Arttı da ne kadar arttı?
Yapı yatırımlarındaki değişimi, inşaat, yaşama ve kullanım ruhsatlarının sayılarından ve  ruhsat alınan inşaatların büyüklüğü ve değerinden izliyoruz.
2014 yılının ilk 3 ayında 43 bin yeni yapı ruhsatı, 46 bin tamamlanmış yapılar için yaşama ve kullanma ruhsatı verildi.
İzin belgeleri önemli. İzin belgelerinin arkasındaki büyüklük, yapıların m2 büyüklüğü daha da önemli.
Yılın ilk 3 ayında yeni inşaatlar için verilen yapı izin belgelerine göre bina sayısında yüzde 76, yapılacak inşaat alanının m2 olarak büyüklüğünde yüzde 89, daire sayısında yüzde 71, inşaat için yapılacak harcamalarda yüzde 110 artış var.
Üç ayda ruhsat verilen inşaatlara 48 milyar TL harcanacak.
İnşaat ruhsatı verilen yapıların inşaat alanına göre yüzde 55’i konut yatırımı. İlk 3 aydaki izinlerle 279 bin daire inşa edilecek.
İlk 3 ayda İstanbul’da 51 bin daire için, Ankara’da 16 bin daire için izin alındı.

255 bin daire yaşama hazır

Yapı kullanma izin belgesi alan yapılarda yaşam başlıyor.
2014 yılının ilk 3 ayında yapı kullanma belgesi alan yapıların m2 olarak büyüklüğü yüzde 81 oranında arttı.
Değerleri bir yıl öncenin yüzde 103 üzerinde. Daire sayısındaki artış ise yüzde 66 oranında.
Kullanma izini alan yapıların m2 büyüklüğünün yüzde 58’i konutlara ait.
2014 yılının ilk 3 ayında toplam 255 bin daireye yaşam ruhsatı verildi.
Bunların 233 bini özel sektöre, 15 bini devlete, 6 bini kooperatiflere ait konutlar.
Görülüyor ki devlet lojman olarak konut sahibi olmaya devam ediyor. Kooperatiflerin konut faaliyeti ise giderek azalıyor.

İstanbul önde

2014 yılının ilk 3 ayında İstanbul’da 50 bin, Ankara’da 25 bin konuta yaşam ruhsatı verildi.
Kaba bir değerlemeyle, Türkiye genelinde 1 milyon dairenin, İstanbul’da 200  bin dairenin yaşama hazır hale geleceği, yıl içinde Türkiye genelinde gene 1 milyon dairenin inşaatına başlanacağı tahmin edilebilir.
İlk 3 aylık rakamlar gösteriyor ki 2014 yılında yapı harcamaları 180-200 milyar TL dolayında olacak.
İzin belgelerine göre, özel sektör yapı sahipliğinde yüzde 88 dolayında paya sahip. Özel sektörün konut ve konut dışı ticari yapı harcamaları ise 160-175 milyar TL’yi bulacak.