4.3 milyon haneye sosyal yardım

09.03.2017 08:07

Hükümet, çok yaygın olarak “sosyal yardım” programı uyguluyor.

Türkiye’de 21.6 milyon hane var.

Hanelerin 2.3 milyonu düzenli yardımlardan, 2 milyonu geçici (süreli) yardımlardan yararlanıyor. 6.6 milyon kişinin sağlık sigortası primini devlet ödüyor.

77.1 milyon sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkânına sahip.

Değişik kesimlere, muhtaç kişilere farklı isimler altında ödemeler yapılıyor.

Aile ve Sosyal Güvenlik Politikaları Bakanlığı’nın 2016 yılı raporuna göre:

- Her yıl 2 milyon haneye yakacak yardımı devam ediyor.

- Eşi vefat eden muhtaç durumdaki 290 bin kadına her ay 250 TL ödeme yapılıyor.

- 75 bin muhtaç asker ailesine her ay maaş ödeniyor.

DOĞUM BAŞI ÖDEME

- Doğum yardımı olarak birinci çocuğa 300, ikinciye 400, sonrakilere 600 TL ödeme yapılıyor.

- 6.300 muhtaç asker ailesi çocuğuna her ay 100 TL ödeniyor.

- 53 bin öksüz ve yetim her ay 100 TL maaş alıyor.

- Yoksul 56 bin hanenin okula giden 86 bin çocuğuna gıda yardımı yapılıyor.

- Doğuda, erkek ve kız çocuklarını okula gönderen ailelere her ay çocuk başına ödeme yapılıyor. İlköğretimde kız çocuk başına 40 TL, ortaöğretimde 60 TL ödeniyor. Bu yardımlardan 1 milyon hane, 2.1 milyon öğrenci yararlanıyor.

- Muhtaç ailelerin okula giden çocuklarına ders kitabı, barınma, taşıma ve iaşe yardımı yapılıyor.

- Milyonlarca haneye, 2.1 milyon öğrenci için şartlı eğitim yardımı yapılıyor.

- 1.2 milyon ailenin 1.4 milyon üyesi şartlı sağlık yardımından yararlanıyor.

EVDE BAKIM DESTEĞİ

- Zorunlu sağlık sigortası ödeyemeyen 945 bin ailede 3.1 milyon kişinin sigorta primini devlet ödüyor.

- Aşevlerinde günde 23.500 kişiye yemek dağıtılıyor.

- Evde bakım yardımından 481 bin kişi yararlanıyor.

Aile ve Sosyal Güvenlik Politikaları Bakanlığı tarafından 2016 yılında yapılan sosyal yardımların toplamı 32 milyar TL. Milli gelirin 1.5’i büyüklüğünde.

Bu doğrudan sosyal yardımlara ek olarak -Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında aktif ve pasif sigortalılar ve bağımlılarında 67.8 milyon kişi, Genel Sağlık Sigortası kapsamında 9.2 milyon kişi, toplam 77.1 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.

Bütün bunların parası devlet bütçesinden çıkıyor, devlet bütçesi ise halkın ödemeleriyle oluşuyor.