65 yaş aylığında sınır: 255 lira

08.05.2014 09:24

Soru:Bir yakınımız 65 yaş aylığı için müracaat edecek, neler yapmamız gerekiyor?
Hüseyin Karakuş

Cevap: 65 yaş aylığı, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve muhtaç durumdaki kişiler için düzenlenmiş çok önemli bir sosyal yardım mekanizması.Bu aylıktan faydalanabilmek için gerekli koşullar şunlar: 65 yaşını geçmiş olmak, emekli aylığı almamak, sigortalı çalışmamak, yetim veya dul aylığı almamak ve muhtaçlık sınırının altında geliri olmaktır.
Muhtaçlık sınırı,  65 yaş üstü kişi için yaşadığı ev içinde kişi başına düşen gelir üzerinden hesaplanıyor. Bu hesaplama yapılırken  65 yaş üstü kişinin yaşadığı evdeki diğer kişilerin ay bazında her türlü gelirlerinin toplamı, o evde yaşayanların sayısına bölünüyor. Böylece kişi başına düşen ortalama aylık gelir ortaya çıkıyor.
65 yaş aylığındaki muhtaçlık sınırı içinde bulunduğumuz dönemde 255 TL. 65 yaş aylığı bağlatmak isteyenler, yukarıda saydığımız koşulları yerine getirmişlerse, başvurularını Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar. Başvurunun şahsen ve yazılı olarak yapılması gerekiyor. Başvuru yapmak için gerekli başvuru formu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın internet sitesinden alınabilir. Bu nedenle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gitmeden bu form indirilerek doldurulabilir.
65 yaş aylığı için başvuru sahiplerinden başvuru formu dışında bir belge istenmiyor.

 

Evlenen kadın kıdemini alır
Soru: 4 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum. Gelecek ay evleniyorum, işveren tazminatımı nasıl hesaplayacak, bir de tazminatlarımızı taksitle ödeyeceğini söylüyormuş. Bu yasal mı?
Dilek Sayarı

Cevap: Evlenen kadın sigortalı, nikâh tarihinden itibaren bir yıllık süre içinde, evlilik nedeniyle işinden ayrılır ve kıdem tazminatını alabilir. Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadının kıdem tazminatı hesabı farklı değildir. Her bir yıllık çalışma karşılığı en son alınan ücretin brüt tutarı kadar kıdem tazminatı işverence ödenir. İşyerinizde 4 yıldır çalışıyorsanız, son aldığınız ücretin brüt tutarının
4 katı kadar kıdem tazminatı alacaksınız.

Kıdem tazminatı taksitle ödenmez. Yasal değildir.  Kıdem tazminatının tamamının ödenmesi gerekir. Çalışanlar işverenlerinden tazminatlarının tamamının ödenmesini talep ederek, işvereni temerrüde düşürebilirler. Kıdem tazminatının geç ödendiği her ay için kanuni faiz işler.

 

Yıllık ücretli izin kaç gün?
Soru
: Yaz ayları yaklaştığı için işyerimizde şu sıralar izin planlamaları yapılıyor, benim sormak istediğim şu; 4 yıldır aynı işyerindeyim, yıllık ücretli iznim kaç gün?
Aslı Soyal 

Cevap: Çalışanın yıllık iznini işyerindeki kıdemi belirler. Aynı işverene bağlı olarak;
* Bir yıldan beş yıla kadar çalışan işçiye (beş yıl dâhil) 14 gün,
*  Beş yıldan fazla on beş yıldan az çalışan işçiye 20 gün,
*  On beş yıl ve daha fazla çalışan işçiye 26 günden az yıllık izin verilemiyor.
Çalışanlara kıdemlerine bağlı olarak yasada belirtilen sürelerden daha az sürelerle izin kullandırılması yasal değildir. Ancak belirlenen sürelerin üzerinde izin kullandırmak mümkündür.

Yasayla belirlenmiş izin sürelerinin, toplu iş sözleşmeleri veya bireysel iş sözleşmeleriyle arttırılması, işçi ile işveren arasındaki anlaşmaya bağlı bir durumdur. İşveren işyerinde bir yılını tamamlamış çalışanına dilerse yirmi gün izin verebilir. 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile elli ve daha yukarı yaştaki işçilere ise yıllık ücretli izin süresi olarak yirmi altı günden daha az izin verilemez.

Sizin durumunuzda, 14 gün yıllık ücretli izin hakkınız var.

Yıllık ücretli izin hakkının elde edilmesi için gereken sürenin hesabında bazı önemli durumlar söz konusu. Örneğin, işçinin raporlu olduğu ve işe gitmediği günler yıllık izin süresinin hesabında çalışılmış gibi sayılır.Bu durumda, işe girdikten sonra aralıklı olarak altı gün rapor almış işçinin yıllık izin hakkı 1 yıl 6 gün sonra değil, bir yıl sonra doğar. 

Yasaya göre, kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra kullandıkları tekil doğumlarda toplam 16 haftalık doğum izni süresi yıllık izin hesabında çalışılmış gibi hesaplanır. Örnek vermek gerekirse, 16 hafta ücretli izin kullanmış ve çalışmamış kadın işçi işe döndükten sonra 8 ay daha çalışarak yıllık izin hakkına kavuşur.

Ücretli izin hakkından işçi ve işverenin vazgeçmesi mümkün değildir. Birikmiş izinlerin paraya dönüştürülmesi mümkün değil. Çalışanlar kullanmadıkları izinlerin parasını işverenden isteyemezler. İşten çıkarma durumunda kullanılmamış yıllık izinlerin paraya dönüştürülmesi mümkün.