Avrupa’da riskler azalıyor

16.04.2014 10:36
ABD’den sonra Avrupa Birliği ekonomileri de toparlanmaya başladı. Zor durumda oldukları bilinen Yunanistan, İtalya ve İspanya ekonomileri gittikçe düzeliyor. Eurostat, Bloomberg ve Akbank kaynaklarından alınan aşağıdaki grafikler, toparlanmayı çok açık biçimde ortaya koyuyor.
Aşağıdaki grafikte, Avrupa Birliği(AB), Yunanistan, İtalya ve İspanya’nın Cari Açıklarının Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)’larına oranlarını, 2007 ve 2013 yılları itibariyle görüyoruz. 2013 yılı verileri yakın bir tahmini içeriyor.



AB ülkeleri, toplam anlamda Cari Açık değil, Cari Fazla veriyor. Yunanistan’ın 6 yıl önceki cari açığı     % 14.6 iken, geçen yıl sonunda % 1’e geriledi. İtalya, cari açığını sıfırladı.     6 yıl önce % 10 oranında cari açık veren İtalya, 2013 sonunda %1.4 cari fazla vermeye başladı. Ekonomimiz iyi diyoruz ama yıllardır, Türk Lirası’nın değer kaybetmesine rağmen cari açığımızı     % 5’in altına düşüremedik. Bu yıl yine     % 5.5 civarında bir cari açık bekleniyor. İşte bu nedenle de, yabancılar yeni bir kur artışı bekliyorlar ve ülkemize yatırım yapmaktan çekiniyorlar.


Bütçe dengeleri hâlâ bozuk
Ekonomik yönden zor durumda olan AB ülkelerinde, Yunanistan hariç bütçe dengeleri hala düzelme yolunda değil. Tüm bütçeler açık veriyor. Tam düzelme sağlayıncaya kadar da, açıklar devam edecek. Çünkü, geniş para politikası uygulamaları devam ediyor; ülke merkez bankaları hâlâ piyasaya para veriyor.
Avrupa Merkez Bankası’nın etkili ve kontrollü uygulamaları, güçlü siyasi istek, Büyüme ve İstikrar belgesinin yürürlüğe konulmuş olması, bankaların tek elden denetim ve gözetime tabi olmaları gibi uygulamaların başarıda büyük payı var.     Geçen hafta, Yunanistan’ın düşük sayılan bir faizle 3 milyar dolar borç alabilmesi de sorunların çözüm aşamasında olduğunu gösteriyor.