Beklenenden fazla büyüdük

11.06.2014 09:29

2014’ün ilk büyüme rakamı yüzde 4.3’le beklentiyi aştı. Önemli olan buradaki büyümenin yılın devamında da sürmesi... Böylece yüzde 4’lük hedef aşılabilir


 

 

Geçen yılın (2013) ilk 3 ayına göre ekonomi bu yılın ilik çeyreğinde yüzde 4.3 oranında büyüdü.
2013 yılının aynı dönemindeki büyüme oranı yüzde 3.0 idi. Ekonominin büyümesi gelir artışı demektir. İstihdamda iyileşme demektir.
Bundan önceki yıllarda büyüme genelde halkın tüketim artışından ve de ithalat artışından kaynaklanırdı.
2014 yılının ilk 3 ayındaki büyümenin kaynağı ihracatdaki artış ve kamu harcamalarındaki artış oldu.
İçeride talep artmadı ama ihracat arttığı için imalat sanayinin yarattığı katma değer yüzde 4.9 oranında büyüdü.
2013 yılının aynı döneminde imalat sanayinin büyüme oranı yüzde 1.8 idi.
Ne var ki bu yıl büyümede tarımın katkısında gerileme var. Geçen yılın ilk 3 ayında tarımın büyümesi yüzde 4.7 iken bu yıl yüzde 3.9 oldu.


 

 

Tüketimde gerileme var
Bir yıl öncenin ilk 3 ayına göre tüketim ve yatırım harcamalarında daralma var. Tüketim harcamaları yüzde 0.5, özel yatırım harcamaları ise yüzde 2.8 oranında azaldı.
Milli gelir tartışılırken gelir-harcama dengesizliği devamlı gündeme gelir. Biz gelirimizden fazla harcarız. Gelirimizden fazla harcamak için de devamlı borçlanırız.
2014 yılının ilk 3 ayında gelirimiz 100.0 iken harcamamız 104.7 oldu. Bir yıl öncenin ilk 3 ayında gelirimiz 100 iken harcamamız 107.3 idi.

Gelir ile harcamanın farkı azalıyor

Gelir ve harcama arasındaki fark kapanmasa bile azalıyor. Bunun sonucunu cari açığımız (döviz açığımız) küçülüyor.
İlk 3 aylık milli gelir rakamlarına göre, geriye dönük 12 aylık cari açığın milli gelire oranı geçen yıl yüzde 7.9 iken bu yıl yüzde 7.4’e geriledi.
Altın ticareti hariç cari açığın milli gelire oranı yüzde 6.5’tan yüzde 6.3’e indi.
Özet olarak:

- Yılın ilk 3 aylık döneminde beklenenden daha fazla büyüdük.
- Büyüme, dış talebe bağlı bir büyüme oldu. İhracat büyümenin arkasındaki güçtür. İhracat artışı imalat sanayinin ve mali kesimin de büyümesini sağladı.
- Kamu harcamalarındaki artış büyümeyi destekledi.
- Bu iyi tabloda tüketim ve özel yatırımlar azaldı.
Hanehalkının tüketimi azalıyor. Tasarrufları artmıyor. Özel yatırımlarda azalma var. Bunlar iç piyasadaki durgunluğun işaretleridir.
Her şeye rağmen büyüme iyi bir şeydir. Önemli olan bu büyümenin yılın kalan aylarında da devam etmesidir.

 
ÖNE ÇIKAN HABERLER