Brookings-Sabancı işbirliğinin 10. yılı

30.04.2014 09:52

Washington, ABD politika-larının oluştuğu bir şehir. Senato, kongre üyeleri ve başkan burada yaşıyor.
Washington’da çok sayıda bağımsız düşünce kuruluşu var. Bu kuruluşların önde gelenleri federal hükümete danışmanlık yapıyor.
ABD içindeki değişik sosyal ve ekonomik ilgi grupları yanında, dünyanın her ülkesi Washington’da sorunlarını, bekleyişlerini başkana, kongre ve senato üyelerine duyurabilmek için profesyonel lobi kuruluşlarından ve düşünce kuruluşlarından yararlanıyor.
Washington’da bulunan ve düşünce kuruluşlarının önde gelenlerinden biri olan Brookings Enstitüsü Türk Hükümeti’nin ilişki kurduğu ve ilişkisini sürdürdüğü ciddi bir kuruluş.
University of Pennsylvania’nın 2012 Küresel Düşünce Kuruluşları sıralamasında “Brokings dünyanın en etkin düşünce kuruluşu” olarak gösteriliyor.
Genel değerlemede “merkez-liberal” bir yapısı var. Kongre çevrelerince yüzde 53 liberal-yüzde 43 muhafazakar bir  kuruluş olarak değerlendiriliyor.
Başkanlığını Strobe Talbott’un yaptığı kuruluşta Kemal Derviş başkan yardımcılığı sorumluluğunu taşıyor.

Sakıp Sabancı konferansları
Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı on yıl önce Washington’da yılda bir defa Sakıp Sabancı konferansı düzenlenmesi için Brookings Enstitüsü ile bir işbirliği anlaşması imzaladı.
Brookings, 1916’da, kamu politikaları üzerinde araştırma yapmak amacıyla kurulan ilk araştırma enstitüsü olan “Institute for Government Research”ün (IGR) devamı.
Kurucularından ve destekçilerinden Robert Somers Brooking (1850-1932) enstitüyü yaşatmak için “Institute of Economics” ve “Brookings School” diye iki yan müessese oluşturdu. 1927’de üç kuruluş “Brookings Institution” adı altında birleştirildi.

Etkili bir düşünce kuruluşu
Brookings Enstitüsü bugüne kadar federal hükümet için çok sayıda araştırma yaptı. Yapıyor. Beyaz Saray ile federal hükümetin güvendiği bir araştırma kuruluşu olarak zengin kaynaklara kavuştu. Çok sayıda Cumhuriyetçi üyesi olmasına rağmen Demokrat Parti ile özdeşleşti. ABD’nin Demokrat başkanları enstitüye yakınlık gösteriyor.
Enstitü, başkanlık ofisi, federal hükümet ve dışişleri bakanlığı için araştırmalar yapıyor, eğitim programları uyguluyor. Özellikle dışişleri bakanlığı ile yakın çalışma içinde.
Araştırmacılarının çoğu Beyaz Saray eski çalışanı veya milli güvenlik konseyi eski çalışanı. Enstitünün başkanı, dışişlerinin eski bakan yardımcılarından. Yıllık bütçesi 90 milyon dolar dolayında. Washington ofisinde 300 dolayında çalışanı var. Dış ülkelerde 50’ye yakın araştırmacısı görev yapıyor.
Brookings’te düzenlenen Sabancı konferansları üst düzey Amerikalıların ve uluslararası ilişkilerde öne çıkan kişilerin Türk-Amerikan ilişkilerindeki son durumu değerlendirmelerine imkân yaratan bir platform haline geldi.