Çin ekonomisinde durgunluk

21.04.2014 09:53

Bloomberg ve Citibank kaynaklarından alınan ve en son 17 Nisan 2014 itibariyle güncellenmiş bulunan aşağıdaki tablo, ABD (mavi) ve Çin (kırmızı)
ekonomileriyle ilgili “sürpriz yaşama olasılığı endeksi”ni gösteriyor. Anlaşılacağı üzere, bu yıl ocaktan itibaren Çin ekonomisinde bir belirsizlik ortamı yaşanıyor.

İhracat seviyesindeki düşüş, kamu yatırımlarındaki azalma, kredi hacmindeki küçülme, sanayi üretimindeki daralma, perakende satışlardaki düşüş Çin ekonomisindeki büyümeyi yavaşlattı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış 3 aylık büyüme yıllık bazda yüzde 5.7’ye düştü. Yine de 2014’ün birinci yarısında Çin ekonomisi 3.4 milyon yeni iş kapasitesi yaratabildi.                

Büyümekte zorlanıyor
Bloomberg ve Çin İstatistik Enstitüsü kaynaklarından alınan aşağıdaki tabloda, Çin’in 2011’den sonraki yıldan yıla Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) büyümesi (sağ sütun-kırmızı eğri) ve aynı dönemdeki üçer aylık mevsimsel etkileri giderilmiş GSMH büyümesi (sol sütun-mavi sütunlar) var.


Çin hükümeti 2014 yılı için yüzde 7.5 büyüme öngörüyor. Bu hedefe ulaşabilmek için bu ayın başlangıcında orta ve küçük ölçekli şirketlere vergi kolaylığı sağlanması, düşük ücretli ailelerin ev sahibi olmasına yardım edilmesi, demiryolu yapımının hızlandırılması gibi tedbirler aldılar. Çin’in döviz rezervleri 2014 Mart sonu 4 trilyon dolara ulaştı. Bu büyük döviz rezervi, yaşanılan krize rağmen ekonomik istikrarın sürdürülmesinde önemli rol oynuyor.

Türkiye borsa performansı
MSCI ve Bloomberg kaynaklarından alınan ABD doları bazlı aşağıdaki tabloda, gelişmekte olan ülke borsalarının performansı yer alıyor. Mavi eğri, Arjantin, Filipinler, Malezya, Kore gibi endeksi en hızlı artan borsalar ortalamasını; kırmızı eğri, Peru, Şili, Türkiye, Rusya, Kolombiya gibi endeksi toparlanamayan gelişmekte olan ülke borsalarının performansını; yeşil eğri ise, gelişmekte olan ülke borsalarının ortalama performansını gösteriyor.


Peru, Şili ve Kolombiya borsalarındaki gerileme Çin ekonomisindeki durgunluğa; Rusya borsasındaki gerileme Ukrayna krizine; Türk borsasındaki gerileme ise siyasi belirsizliğe bağlı olarak yaşanıyor.