Hayatınız nasıl?

27.05.2014 09:03

OECD’nin hazırladığı ‘Hayat Nasıl?’ raporuna göre Türkiye’de insanlar iş bulmaktan umudunu kesti. İşi olanlar ise haftada en az 50 saat çalışıyor


OECD’nin, “Hayat nasıl?” (How is life?) sorusuna yanıt aradığı raporuna göre, Türkiye’de yaşayanlar diğer ülkelerdeki insanlara göre “daha mutsuz.”
Rapora göre insanlar arasındaki gelir eşitsizliği artarken, işsizlik kalıcı bir problem olmaya devam ediyor. Olumsuz çalışma koşullarında, düşük ücretle, güvencesiz, kayıtdışı çalışanların sayısı çoğalıyor. İnsanların kişisel refah düzeylerine ilişkin beklentileri kötüleşiyor.
40 ülke arasında Türkiye, gelecek için iyimserlik düzeyi açısından 36’ncı sırada yer alıyor. Araştırma gösteriyor ki Türkiye’de yaşayanlar 2005’te daha umutluydu.


Gelir adaletsizliği
Verilere göre, Türkiye 1995 - 2010 yılları arasında gelir eşitsizliğini en çok azaltan ülke ancak yine de gelir eşitsizliğinde 35 ülke arasında dördüncü sırada.
Uzun dönemli işsizlikle en fazla uğraşan ülkeler İspanya, Slovakya ve Yunanistan. Türkiye ise uzun dönemli işsizlik endeksinde OECD ortalamasının altında. Yani, Türkiye’de uzun dönemli işsizlik kabusu daha az yaşanıyor.

‘İş umudu yok’
Kriz sonrasında pek çok ülkede istihdamın belirgin şekilde azalmış olmasına karşılık, 2009 - 2011 döneminde Türkiye’nin yüzde 14 ile kalıcı istihdamda en yüksek artışı gerçekleştirdiği belirtiliyor. Aynı dönemdeki geçici istihdam verilerine göre ise Türkiye’nin OECD üçüncüsü olduğu görülüyor.
Türkiye’de yüzde 10.2 seviyesinde işsizlik düzeyi var. 28 milyon 824 bin vatandaşımız ne çalışıyor ne de iş arıyor. 740 bin kişi ise uzun süre iş aramış ancak ümidini kaybetmiş ve artık vazgeçmiş. İstihdamdaki 25 milyon kişinin 8 milyon 453 bini esas işinden dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı değil. Her 100 gencimizden 17’si işsiz. İş sahibi olanların da ne kadarının iyi koşullarda istihdam edildiği tartışmalı. Bu rakamlar sadece birer istatistik ya da ekonomik veriyi değil, gerçek isimleri, yüzleri, insanları temsil ediyor.


Haftada 50 saatten fazla çalışıyoruz

Rapordan çarpıcı Türkiye manzaraları:
- Türkiye’de çalışanların yarısı haftada 50 saatin üzerinde çalışıyor.
- Sağlıksız, dayanıksız, konforsuz konutlarda yaşayanların oranı yüzde 12.6 ile OECD birincisiyiz.
- Kişi başına düşen oda sayısında en sondayız.
- Kasten cinayetlerde 7’nci sıradayız.
- Hava kirliliğinde Şili’den sonra ikinciyiz.
- Su kalitesinde sondan ikinci sırada yer alıyoruz.
- PISA skorları açısından 33’üncü sıradayız.
- Lise eğitiminde sondan birinciyiz.
- Oy kullanma oranında 6’ncıyız.
- Kadın milletvekili oranında 34’üncüyüz.
- Kadınlara yakınları tarafından uygulanan şiddette ikinciyiz.
- İşsizlik yardımında sondan 6’ncıyız.
- İşten memnuniyet düzeyinde 36’ıncı sıradayız.