İlk 10 ekonomi arasına giriyoruz

14.04.2014 08:52

Bab-ı Âli Toplantıları’nın 121’incisi geçen hafta yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, “Türkiye’nin İlk 10 Ekonomiye Girme Vizyonunda Sermaye Piyasasının Misyonu” konusunu anlattı. Ertaş, konusuna hâkim, detaylı planlarla hedefine ulaşmayı öngören ve yeniliğe açık bir görünüm sergiledi.
Neredeyse 25 yılını sermaye piyasalarının gelişimine harcamış olan Ertaş, Sermaye Piyasası Mevzuatımız’ın, Avrupa Birliği ve OECD normlarına tam anlamıyla uyum sağladığını söyledi. Hatta, bana göre bu konuda “kraldan çok kralcı”yız. Yani, bizdeki kurallar ve denetim mekanizması, onların çoğunda yok.
Başkan yaptığı sunuma, diğer ekonomi yöneticilerinin yaptığı sunumlara benzer biçimde, Türkiye’nin dünyadaki rekabetçi yerini ve son yıllarda elde edilen ekonomik başarıları anlatmakla başladı. Gerçekten de, “üst üste” iyiyiz.

2023 hedefi...
SPK’nın 2023 yılında ulaşılması amaçlanan hedefleri, iki temel esasta toplanıyor:
a) Ülkemizin, sermaye piyasaları büyüklüğü bakımından dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmesi.
b) İstanbul’un bir “Finans Merkezi” haline getirilmesi.
Ülkemizin sermaye piyasalarının büyüklüğü, derinliği, güçlülüğü ve enstrüman çeşitliliği bakımından ilk 10 ülke arasına girmesi için, 2023’e kadar her yıl üst üste yüzde 6 oranında büyümesi gerekiyor. Şimdiye kadar böyle bir büyüme gerçekleşemedi. Üstelik, benim yaptığım hesaplamalara göre, bu büyümenin her yıl yüzde 11 civarında olması lazım. Çünkü, diğer ülkeler de boş durmayacaklar.
Ancak, SPK’nın 2023 hedeflerine ulaşabilmek için hazırladığı bir “yol haritası” var. Uzun çalışmalardan sonra hazırlanan bu yol haritası, düzenleyici otoriteden, aracı kurumlara; yatırımcıdan, şirketlerin piyasaya açılmalarına; yeni enstrümanlardan, tanıtıma kadar birçok ilave tedbiri içeriyor. Bunlara ilaveten, Başkan, sermaye piyasasını geliştirici her türlü teklife açık olduklarını ve hatta, bunlardan uygun görülenlerin gerçekleştirilmesi için, mali yardım bulmaya çalışmak dahil, her türlü yardıma hazır olacaklarını söyledi.
İstanbul’un “Finans Merkezi” olması projesinde de, SPK’nın çok aşamalı bir planı bulunuyor. Yapılan zaman çizelgesine uygun olarak, bu aşamalar gerçekleştiriliyor. Aşamaların bir çoğu da gerçekleştirilmiş durumda.