Taoizm...

20.05.2014 09:50

Taoizm dinden çok bir felsefenin ve yaşam biçiminin adıdır. Konfüçyüs’ün koyduğu prensiplerin çoğunu reddederken, birçok yönlerden Budist dinine yakınlaşır. Son günlerde oldukça popüler hale gelen ve birçok kişiyi kendine çeken “T’ai Chi” sporu ve “Feng Shui” uygulamaları Taoizm’in yaşam prensipleri içinde bulunur.


Taoizm’in prensipleri milattan önce (M.Ö.) 600’lü yıllarda Lao Tzu tarafından konulmuş; M.Ö. 300’lü yıllarda, tarihteki “ilk anarşist” olarak kabul edilen Zhuangzi tarafından geliştirilmiştir. Taoistlerin kutsal kitabı, “Yaşlı Usta” olarak bilinen Lao Tzu tarafından kaleme alınmış olan, 81 kısa bölümden oluşan “Bilinen Yol ve Onun Gücü” adlı el yazmalarıdır.
Taoizm 7. yüzyılda Çin’de, Tang ve Song sülaleleri yönetimi sırasında yarı resmi sayılan bir statü kazanmış olsa da 1949’dan sonra Çin’deki komünist uygulama sırasında, Mao tarafından bir din sayılarak, diğer dinlerle birlikte yasaklanmıştır.

T’ai Chi ve Feng Shui

“T’ai Chi” sporu, Çin’de gelişmiş hızlı dövüş sporlarının aksine, birbirini takip eden hissi ve ruhsal kişiliği geliştirici, yavaş hareketlerden ibarettir. Taoist Rahip Zhang Sanfeng tarafından 11. yüzyılda geliştirilmiştir.
“Feng Shui” uygulamaları, Çin kozmoloji ve astrolojisinden esinlenerek oluşturulmuştur. Enerjinin kâinatı şekillendirdiği görüşüne dayanır. Evlerin, ofislerin, binaların ve hatta şehirlerin belli prensiplerle yerleştirilmesini öngörür.


Yin Yang

Lao Tzu’dan sonra gelen Taoist rahipler, birbirlerinden “el ve yetki alarak” ve birbirlerine Tao bilgilerini öğreterek, bugüne kadar varlıklarını korudular. Taoist rahipler, mevcut olan ritüellerin ve standartların terk edilmesini, “Tao” disiplinlerinin korunmasını öğütlerler.
Taoizm’e göre vücut ve ruh ayrı ayrı değil, tektir; vücutla birlikte ruh da yok olur. Bu tek varlıkla, Tao’nun ilişkisi, ana-çocuk ilişkisine benzer. Taoizm’e göre, “tez ve antitez birbirinin karşıtı değil, birbirinin tamamlayıcısı”dır. Birçok öğretiye tamamen karşı olan bu anlayışa “Yin Yang” deniliyor. “Yin Yang” düşünce biçimi Batı’da çoğu zaman Taoizm’in dışında da değerlendirilir.Tao nedir?

Tao tanrı değildir. Dünya’dan ve Cennet’ten önce var olan, sessiz ve şekilsiz, hiçbir şeye bağlı olmayan, hiçbir zaman değişmeyen, gücünü her yerde hissettiren, gücü hiçbir tehlike altında olmayan, adı konulamamış bir güçtür. Ancak, adına “Tanrı” denilmemiş olsa bile, bu tanım bizim “Tanrı” tanımımıza çok benziyor.

Taoizm, doğayla bir işbirliği ve ahenk içinde, ruhsal ölümsüzlüğe ulaşılabileceğini savunur. Budist gelenekler arasında yer alan, “meditasyon” uygulamaları Taoizm’de de vardır.
Halen dünyada 20 ila 50 milyon Taoist olduğu kabul ediliyor.