Taşeronda kamu tamam özele de fon gelmeli

12.06.2014 09:47

Soru: Yaklaşık 10 yıldır aynı kamu kurumunda çalışıyoruz. Fakat bu süre içinde 8 kez çalıştığımız şirket değişti. Bunun dışında şirket bazı aylar işe giriş çıkışlarımızı yapıyor. Emekli olmama çok az bir süre kaldı. Emekli olurken kıdem tazminatımı nasıl alabilirim? Tek tek şirketlerden kıdem tazminatımı almam mümkün değil. Taşeron işçileri olarak bu sorunlarımızı çözen bir düzenleme torba yasada yer alacak mı?       
Hasan Uysal

Cevap: Torba Yasa Tasarısı Meclis’e gelmeden önce, sadece devlette çalışan taşeron işçilerinin kıdem tazminatlarının devlet garantisinde olacağını söylemiştik. Hatta bu konuda sadece kamuda çalışanlara ait olmak üzere “kıdem tazminatı fonu” gibi bir uygulamanın devreye girebileceğini de ifade etmiştik. Nitekim dediğimiz oldu ve alt işvereni değişse de, yani çalıştığı taşeron işveren değişmiş olsa da, aynı kamu kurum ve kuruluşunda çalışan taşeron işçisinin kıdem tazminatının çalıştığı bütün süreler birlikte hesap edilerek en son çalıştığı kamu kurumu tarafından ödeneceği tasarıda yer aldı.
Devlette çalışan taşeron çalışanı kıdem tazminatını taşeron şirketten değil, devletten alacak. Yine aynı taşerona bağlı olarak fakat farklı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçinin de kıdem tazminatı çalıştığı bütün süreler dikkate alınarak hesaplanacak ve çalıştığı son kamu kurumu tarafından ödenecek.

Devlet garantisi var
Taşeron şirkete bağlı olarak bir süre kamuda, bir süre de özel sektörde çalışan işçi, işten çıkarılması veya haklı nedenle kendi ayrılması durumunda, devlette geçirdiği süreye ilişkin kıdem tazminatı miktarını yine devletten isteyecek. Yasa Meclis’ten geçer geçmez konuyla ilgili yönetmelik hazırlanacak. Devlette çalışan taşeron işçilerinin kıdem tazminatlarına bir garanti gelmesi son derece olumlu bir uygulama. Ancak sayıları yaklaşık 550 bin civarında olan özel sektör taşeron işçilerine de muhakkak garantili bir sistem getirilmelidir. Daha önce çok konuşulan kıdem tazminatı fonu bu bakımdan devreye girmelidir. Tabii mevcut kıdem hakları çerçevesinde.

 

TÜP BEBEKTE 3 HAK DÖNEMİ
Soru: Tüp bebek için daha önce iki kez SGK’dan yararlanmıştık. Şimdi üçüncü denemenin de karşılanabileceği söyleniyor. Bu haktan nasıl yararlanabiliriz?
Ayşegül Sağlam

Cevap: Torba yasa tasarısında kadın sigortalılar için getirilen düzenlemelerden bir diğeri tüp bebek tedavisi ile ilgili olanı. Meclis’te yasalaşmayı bekleyen tasarı tüp bebek için SGK’nın üçüncü denemeyi de karşılamasını içeren bir madde getiriyor. Halen SGK gerekli şartları sağlayan sigortalılar için en fazla iki denemeyi karşılıyor. Tasarı yasalaşırsa, SGK sigortalıların üçüncü tüp bebek denemesini de ödeyecek. Şu an için SGK birinci denemede sigortalılardan yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25 oranında katılım payı alıyor. Yasa geçtikten sonra üçüncü denemeden alınacak katılım payı oranı yüzde 20 olacak.