Ticari kredinin ABC’si

05.02.2018 10:32
Ticari kredi, bir şirketin veya firmanın ortaklarından veya sahiplerinden bağımsız olarak “kendi adına” aldığı kredidir. Bankalar bazı durumlarda şirket sahiplerinden teminat alarak da firmalara kredi verirler. Ancak genel olarak kredi başvurusunda bulunan firma ve şirketin kârlılığı ve geri ödeme kabiliyetine bakılarak, krediler doğrudan doğruya şirket ve firmalara verilir.
 
Şirketlerin ve firmaların kredi yeterlilikleri ve risk durumları, kredi raporlama şirketlerinin verdikleri raporla ölçülür. Bizde bu işi yapan bankaların desteklediği tek bir kurum olduğu için bankalar bu derecelendirme kuruluşuna ek olarak kendi değerlendirmelerini de yaparlar. Gelişmiş ülkelerde asgari üç kredi değerlendirme kurumu bulunur ve bu üç kurumun ortalama notu alındığında, bankalar fazla düşünmeden firma ve şirketlerin istedikleri kredileri belli bir büyüklüğe kadar hemen sağlarlar. Yine gelişmiş ülkelerde kişiler, firmalar ve şirketler kolayca kredi derecelendirme şirketlerine ulaşıp, kendilerine verilen raporun doğruluğunu denetleyebilirler. Bu konuda yeni yeni bizde de gelişmeler var.
 
Banka ilişkileri
 
Şirket ve firmalar güçlü bir “kredi profili”ne sahip olabilmek için, banka ilişkilerini sıkı biçimde takip eder ve kredilerini zamanında kapatırlar. İyi yönetilen bir şirket yalnız bankalardan değil, diğer firmalardan da kredi sağlayabilir. Örneğin, kırtasiye masraflarını belli bir firmadan sağlayarak hem iskonto alır hem de ödemeyi vadeli olarak yapabilirler. Yine, firmalar için özel çıkarılmış kredi kartlarını da devreye sokabilirler.
 
Normal olarak şirketlerin kredileri, kredi sahiplerinin kredilerinden çok daha süratle büyür. Şirkete alınacak lisanslar, profesyonel web sayfaları, şirketle ilişki kurabilme kolaylığı gibi tedbirler şirketlerin kredibilitesini arttırır.
 
Bazı öneriler
 
‘GoDaddy.com’ web adresinden kolaylıkla kendinize ait bir web sitesi oluşturabilirsiniz. Yine kurumsal bir şirketin Facebook, Linkedin, Google+, Tumblr, Twitter, Instagram, Snapchat, Printerest gibi sitelerde iletişim sayfaları bulunur.
 
Öte yandan şirket veya firmanın banka hesabının ‘açılış tarihi’ önemlidir. Şirketiniz yirmi beş yaşında olsa bile banka hesabınızı bir yıl önce açmışsanız, bankalar şirket veya firmanızı bir yaşında sayar. Bu nedenle, şirketler mümkünse sık banka değiştirmekten kaçınırlar. Banka hesabınızdaki aktivitelerden gizli bilgi ihtiva etmeyenler, bankalar arasında paylaşılır. Bu konuda, hesap açılışı sırasında size bilgi verilmiştir.
 
Bankalar kredi verirken genellikle hesabınızda tuttuğunuz paranın, üç aylık ortalamasına bakarlar. Para miktarı yükseldikçe, şirketinizin kredibilitesi artar.
 
Bankalar size ‘negatif bakiye’ verebileceğiniz bir limit tanımış olsalar bile bu limitin kullanılmaması çok önemlidir. Bankadaki hesabınızda mutlaka ‘pozitif bakiye’ bulundurmalısınız.