Üretim canlandı ihracat yükseldi

02.03.2017 08:49

İyi haber, şubat ayında ihracattaki artıştır.

İhracat artışı, şubat ayında ihracata dönük üretimin arttığını gösteriyor.

Üretim artışı ise, özlenen, gözlenen bir haberdir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre şubat ayında ihracat geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.1 artışla 11 milyar 296 milyon dolar oldu.

İhraç ettiğimiz malların ağırlığı yüzde 10.2 artarken, ihracat geliri yüzde 5.1 arttı.

İhracat gelirimiz artıyor ama ya daha çok malı daha ucuza ihraç ediyoruz ya da giderek yükte ağır, pahada ucuz ürünleri ihraç etmeye başladık.

2017 yılının ilk 2 ayındaki ihracat geliri artışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.6 oranında artış gösterdi.

Son 12 aylık ihracat ise bir önceki döneme göre yüzde 2.6 artışla 143 milyar 218 milyon dolara ulaştı.

Ocak ayındaki 11 milyar 296 milyon dolar ihracat gelirinin yüzde 62.4’ü sanayi mamullerinden oluşuyor.

Açık anlatımla, ihracatta sanayi sektörü lokomotif  durumunda.

Toplam ihracat gelirinde otomotiv sanayinin payı yüzde 19.7 oranında.

Otomotivi yüzde 11.4 pay ile hazır giyim ve konfeksiyon sanayii izliyor.

Elektrik ve elektronik sanayiinin ihracat geliri toplam ihracat gelirinin yüzde 6.2’si, makine ve aksesuarları ihracatı yüzde 3.9’u dolayında.

MÜCEVHER İHRACATÇISI OLDUK

Dikkati çeken, mücevher ihracatının giderek daha büyük gelir getirmesi. Şubat ayında toplam ihracat gelirinde mücevher ihracatının payı yüzde 2.3 oldu.

Toplam ihracat gelirinde mücevher ihracatının payı yüzde 2.3 iken, savunma ve havacılık sanayiinin payı yüzde 1.1 oranında.

Havacılık ve savunma sanayii kilo başına en yüksek ihracat geliri sağlayan sektör. Kilo başı ihracat geliri geçen seneye göre 12.7 dolar artış göstererek 33 dolara ulaştı.

Şubat ayında tarım sektörü ihracat gelirinde yüzde 2.4 azalma oldu.

Sanayi sektörü ihracatının yüzde 6.0 oranında artması, aylık ihracat gelirinde yüzde 5.1 artışı sağladı.

Ancak sanayi sektörü içinde alt sektörlerde de ihracat artış oranları farklı oldu.

MAMUL İHRACATI ARTIŞI % 4.4

Sanayi sektöründeki yüzde 6.0 artışın arkasında kimyevi mamuller ve hammaddeler ihracatındaki yüzde18.6 oranındaki artış var. Kimyevi maddeler ve mamulleri toplam ihracat gelirinin yüzde 11.9’u büyüklüğünde.

Sanayi mamulleri ihracat gelirindeki artış ise, ayın ortalama yüzde 5.1 artış oranının gerisinde kaldı. Toplam ihracat gelirinin yüzde 62.4’ü büyüklüğünde olan sanayi mamulleri ihracatı yüzde 4.4 arttı.

Bütünüyle, şubat ayı ihracatındaki artış, dış talepteki canlanmanın işaretidir.

Şubat ayında hükümetin aldığı tedbirlerle iç talepte belli bir canlanma oldu. İhracat rakamları iç talepteki canlanmaya benzer şekilde dış talebin de canlandığını gösteriyor.

Talep canlanınca üretim artışı başlar. Üretim artışı iş ve aş demektir.

Şubat ayındaki üretim artışının devam etmesi, mart ayına da sarkması, ekonomide canlanmanın başlamasına, büyümenin hızlanmasına imkân verir.