ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET (ADESE)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 321.599.347
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.965.183
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 26.123.328
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.628.534
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.494.794
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 149.292.077
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 149.040.284
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 251.793
Türev Araçlar 0
Stoklar 122.115.852
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 8.145.319
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 413.359
Diğer Dönen Varlıklar 1.544.229
ARA TOPLAM 321.599.347
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 807.434.708
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 610.703
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 610.703
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.134.070
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.134.070
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 473.421.718
Maddi Duran Varlıklar 256.562.322
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.359.250
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 435.404
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 58.698.110
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 56.267.110
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.431.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.804.855
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.129.034.055
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 397.037.934
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.712.063
- Banka Kredileri 719.761
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.098.997
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 171.391.412
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.865.873
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 142.525.539
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.689.397
Diğer Borçlar 93.634.731
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 92.045.807
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.588.924
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.421.874
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.071.799
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.208.399
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.863.400
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 773.173
ARA TOPLAM 397.037.934
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 172.726.248
Uzun Vadeli Borçlanmalar 55.061.590
Banka Kredileri 53.502.384
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.559.206
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.177.491
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.177.491
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 111.487.167
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 569.764.182
Ö Z K A Y N A K L A R 559.269.873
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 559.235.547
Ödenmiş Sermaye 126.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 237.571.170
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 237.571.170
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.394.956
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.292.791
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.292.791
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.482.089
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 194.528.515
Net Dönem Karı/Zararı -4.639.018
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 34.326
TOPLAM KAYNAKLAR 1.129.034.055
11:4393.301
Değişim :  0,67% |  616,82
Açılış :  94.689  
Önceki Kapanış :  92.685  
En Yüksek
95.299
En Düşük
93.286