ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET (ADESE)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 371.529.021
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.882.756
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 41.217.351
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.280.095
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.937.256
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 185.796.929
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 185.131.851
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 665.078
Türev Araçlar 0
Stoklar 118.532.824
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 12.031.606
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.385
Diğer Dönen Varlıklar 62.170
ARA TOPLAM 371.529.021
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 833.944.179
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 12.040.483
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.040.483
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.418.682
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.418.682
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 481.506.888
Maddi Duran Varlıklar 259.237.348
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 428.197
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 61.193.786
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 61.193.786
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.808.166
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.205.473.200
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 477.113.726
Kısa Vadeli Borçlanmalar 24.616.593
- Banka Kredileri 22.608.133
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.197.849
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 196.826.075
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 38.981.783
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 157.844.292
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.147.723
Diğer Borçlar 96.707.633
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 94.614.906
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.092.727
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 35.243.525
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.253.744
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.374.544
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.879.200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.793
ARA TOPLAM 477.113.726
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 171.356.049
Uzun Vadeli Borçlanmalar 53.335.292
Banka Kredileri 51.653.386
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.681.906
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.054.724
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.054.724
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 110.966.033
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 648.469.775
Ö Z K A Y N A K L A R 557.003.425
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 556.969.101
Ödenmiş Sermaye 126.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 236.418.418
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 236.418.418
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.547.708
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.668.730
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 3.668.730
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.482.089
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 194.528.515
Net Dönem Karı/Zararı -8.128.651
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 34.324
TOPLAM KAYNAKLAR 1.205.473.200
17:5796.455
Değişim :  -1,03% |  -999,39
Açılış :  97.820  
Önceki Kapanış :  97.454  
En Yüksek
97.933
En Düşük
96.335