ATAKULE GMYO (AGYO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 14.549.268
Nakit ve Nakit Benzerleri 12.202.689
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 337.373
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 337.373
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 113.458
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 113.458
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 161.672
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.734.076
ARA TOPLAM 14.549.268
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 400.613.553
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 79.333
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 79.333
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 370.362.559
Maddi Duran Varlıklar 6.122.121
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.186
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.186
Peşin Ödenmiş Giderler 620.212
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 620.212
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 23.361.142
TOPLAM VARLIKLAR 415.162.821
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.455.546
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 5.711.053
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.711.053
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 30.024.724
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 30.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.724
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 5.144
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 362.773
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 347.667
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.106
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 860.964
ARA TOPLAM 42.455.546
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.130.145
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.920.148
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 6.021
Uzun Vadeli Karşılıklar 347.025
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 347.025
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.856.951
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 55.585.691
Ö Z K A Y N A K L A R 359.577.130
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 359.577.130
Ödenmiş Sermaye 154.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 34.771.919
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 52.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -132.913
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -132.913
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -132.913
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 166.852.191
Net Dönem Karı/Zararı -3.393.633
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 415.162.821
12:1198.146
Değişim :  0,16% |  157,72
Açılış :  98.284  
Önceki Kapanış :  97.988  
En Yüksek
98.450
En Düşük
97.782