BAK AMBALAJ (BAKAB)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 270.369.114
Nakit ve Nakit Benzerleri 37.559.751
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 135.187.010
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.151.066
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 133.035.944
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 39.500
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 39.500
Türev Araçlar 0
Stoklar 93.976.703
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.210.382
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 395.768
ARA TOPLAM 270.369.114
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 177.217.326
Finansal Yatırımlar 161
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 16.006
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.006
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 170.225.833
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.612.415
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 362.911
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 447.586.440
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 216.133.296
Kısa Vadeli Borçlanmalar 35.190.519
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 129.129.304
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 53.292.053
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 75.837.251
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.904.121
Diğer Borçlar 5.451.885
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.451.885
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 3.765.145
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 2.005.279
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.806.250
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.807.485
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 675.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.132.485
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.873.611
ARA TOPLAM 216.133.296
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.154.082
Uzun Vadeli Borçlanmalar 67.336.435
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 7.220.380
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 608.802
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.060.373
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.060.373
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 928.092
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 301.287.378
Ö Z K A Y N A K L A R 146.299.062
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 146.299.062
Ödenmiş Sermaye 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.344.188
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.344.188
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.848.385
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.950.590
- Yabancı Para Çevirim Farkları 232.648
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -8.183.238
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.770.085
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 86.434.517
Net Dönem Karı/Zararı 18.809.001
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 447.586.440
12:54107.695
Değişim :  0,15% |  166,15
Açılış :  107.340  
Önceki Kapanış :  107.529  
En Yüksek
107.842
En Düşük
107.099