BRİSA (BRISA)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.199.227.580
Nakit ve Nakit Benzerleri 663.810.950
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 858.727.811
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 39.614.034
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 819.113.777
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 22.193.796
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 912.158
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.281.638
Türev Araçlar 22.841.486
Stoklar 597.194.155
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 32.975.165
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.484.217
ARA TOPLAM 2.199.227.580
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 3.431.008.254
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 59.715.432
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 59.715.432
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 143.098
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 143.098
Türev Araçlar 1.551.941.963
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 1.722.893.696
Diğer Maddi Duran Varlıklar 61.397.501
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65.521.423
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.344.660
Peşin Ödenmiş Giderler 30.792.642
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.792.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 5.630.235.834
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.641.944.593
Kısa Vadeli Borçlanmalar 368.433.152
- Banka Kredileri 368.433.152
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 873.680.198
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 403.230.504
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 470.449.694
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.116.603
Diğer Borçlar 7.289.517
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.337.772
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.951.745
Türev Araçlar 5.071.882
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.927.947
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 240.601
Kısa Vadeli Karşılıklar 127.875.837
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.675.813
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 108.200.024
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 220.613
ARA TOPLAM 1.641.944.593
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.868.223.708
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.678.138.015
Banka Kredileri 1.624.343.578
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 47.291.874
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 47.291.874
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 143.776
Uzun Vadeli Karşılıklar 57.567.856
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 57.567.856
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 85.082.187
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.510.168.301
Ö Z K A Y N A K L A R 1.120.067.533
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.120.067.533
Ödenmiş Sermaye 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları 54.985.701
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.215.946
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.215.946
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.215.946
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 374.960.363
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 374.960.363
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 121.961.367
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 184.732.497
Net Dönem Karı/Zararı 75.089.881
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5.630.235.834
18:0597.886
Değişim :  0,58% |  562,36
Açılış :  97.531  
Önceki Kapanış :  97.324  
En Yüksek
98.367
En Düşük
97.268