ÇELİK HALAT (CELHA)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 166.560.981
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.922.833
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 81.456.870
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 81.456.870
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 539.861
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 539.861
Türev Araçlar 0
Stoklar 67.181.095
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.032.702
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 3.427.620
ARA TOPLAM 166.560.981
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 45.695.625
Finansal Yatırımlar 20.087
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 43.821.055
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 834.716
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 605.045
Diğer Duran Varlıklar 414.722
TOPLAM VARLIKLAR 212.256.606
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 154.471.541
Kısa Vadeli Borçlanmalar 26.859.805
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 122.357.650
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 122.357.650
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.033.567
Diğer Borçlar 759.654
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 759.654
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.426.202
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 282.434
Kısa Vadeli Karşılıklar 644.681
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 568.681
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 76.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 107.548
ARA TOPLAM 154.471.541
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.247.916
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.247.916
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.247.916
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 161.719.457
Ö Z K A Y N A K L A R 50.537.149
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 50.537.149
Ödenmiş Sermaye 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları 8.642.368
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.760.426
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.760.426
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.760.426
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.175.592
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 13.779.136
Net Dönem Karı/Zararı 13.200.479
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 212.256.606
12:1996.567
Değişim :  0,12% |  112,63
Açılış :  97.216  
Önceki Kapanış :  96.455  
En Yüksek
97.406
En Düşük
96.439