DENİZBANK (DENIZ)

Mali Tablolar
AKTİF KALEMLER 0
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 15.603.439.000
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 279.202.000
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0
Diğer Menkul Değerler 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Krediler 0
Diğer Menkul Değerler 0
BANKALAR 7.949.681.000
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer Menkul Değerler 0
KREDİLER VE ALACAKLAR 88.662.421.000
Krediler ve alacaklar 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer 0
Takipteki Krediler 5.572.295.000
Özel Karşılıklar (-) 0
FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer Menkul Değerler 0
İŞTİRAKLER (Net) 9.340.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 9.340.000
Mali İştirakler 0
Mali Olmayan İştirakler 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 11.591.644.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 10.971.368.000
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 620.276.000
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 2.800.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 2.800.000
Mali Ortaklıklar 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0
Diğer 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 421.426.000
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 192.638.000
Şerefiye 869.000
Diğer 191.769.000
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0
VERGİ VARLIĞI 0
Cari Vergi Varlığı 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.280.124.000
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
DİĞER AKTİFLER 4.306.376.000
AKTİF TOPLAMI 147.315.228.000
PASİF KALEMLER 0
MEVDUAT 86.884.144.000
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0
Diğer 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
ALINAN KREDİLER 18.742.218.000
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 2.490.491.000
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.726.340.000
Bonolar 1.726.340.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
Tahviller 0
FONLAR 0
Müstakriz Fonları 0
Diğer 0
MUHTELİF BORÇLAR 0
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 10.892.502.000
FAKTORİNG BORÇLARI 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 2.125.000
Finansal Kiralama Borçları 2.207.000
Faaliyet Kiralaması Borçları 0
Diğer 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) -82.000
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
KARŞILIKLAR 702.455.000
Genel Karşılıklar 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0
Çalışan Hakları Karşılığı 132.823.000
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
Diğer Karşılıklar 569.632.000
VERGİ BORCU 0
Cari Vergi Borcu 230.968.000
Ertelenmiş Vergi Borcu 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 7.127.400.000
ÖZKAYNAKLAR 15.077.922.000
Ödenmiş Sermaye 3.316.100.000
Sermaye Yedekleri 77.068.000
Hisse Senedi İhraç Primleri 15.000
Hisse Senedi İptal Karları 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 77.053.000
Kar Yedekleri 7.760.118.000
Yasal Yedekler 345.806.000
Statü Yedekleri 0
Olağanüstü Yedekler 7.414.312.000
Diğer Kar Yedekleri 0
Kar veya Zarar 2.949.041.000
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 1.245.272.000
Net Dönem Karı/Zararı 1.703.769.000
Azınlık Payları 0
PASİF TOPLAMI 147.315.228.000
12:3899.029
Değişim :  1,17% |  1.142,33
Açılış :  98.799  
Önceki Kapanış :  97.886  
En Yüksek
99.289
En Düşük
98.637