DEVA HOLDİNG (DEVA)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 934.451.467
Nakit ve Nakit Benzerleri 131.412.143
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 339.280.631
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.754.537
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 326.526.094
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 624.286
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 399.037.527
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 36.799.808
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 109.183
Diğer Dönen Varlıklar 27.187.889
ARA TOPLAM 934.451.467
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 693.281.210
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 386.346.304
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 266.784.425
- Şerefiye 1.782.731
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 265.001.694
Peşin Ödenmiş Giderler 26.866.575
Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.283.906
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.627.732.677
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 558.829.166
Kısa Vadeli Borçlanmalar 251.181.960
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 123.051.401
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.856.654
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 108.194.747
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.770.070
Diğer Borçlar 1.842.767
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.842.767
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 5.380.693
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 800.604
Kısa Vadeli Karşılıklar 37.964.103
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 26.598.518
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.365.585
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.482.159
ARA TOPLAM 558.829.166
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 373.899.214
Uzun Vadeli Borçlanmalar 322.332.405
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.237.258
Uzun Vadeli Karşılıklar 21.364.296
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.364.296
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 932.728.380
Ö Z K A Y N A K L A R 695.004.297
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 695.004.297
Ödenmiş Sermaye 200.019.288
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -146.500
Sermaye Düzeltme Farkları 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.212.957
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.212.957
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.212.957
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.658.344
- Yabancı Para Çevirim Farkları -1.658.344
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 118.239.042
Net Dönem Karı/Zararı 90.976.161
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.627.732.677
18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731