DEMIROREN GAZETECILIK (DGZTE)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 227.397.096
Nakit ve Nakit Benzerleri 178.065.562
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 42.244.882
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.085.770
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.159.112
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 522.594
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 6.564.058
ARA TOPLAM 227.397.096
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 333.195.962
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 376.324
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 376.324
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 265.465.000
Maddi Duran Varlıklar 2.817.412
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.537.226
- Şerefiye 60.428.513
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.108.713
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 560.593.058
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.311.149
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 22.515.093
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.142.138
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.372.955
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.704.572
Diğer Borçlar 5.342.614
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.409.439
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 933.175
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 73.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.758.604
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.782.646
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.506.908
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.275.738
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.134.208
ARA TOPLAM 48.311.149
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.408.553
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 154.237
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.364.732
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.364.732
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.889.584
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 74.719.702
Ö Z K A Y N A K L A R 485.873.356
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 485.873.356
Ödenmiş Sermaye 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 45.910.057
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 82.060.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 34.075.077
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 34.075.077
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.971.555
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.132.967
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 138.237.063
Net Dönem Karı/Zararı 57.458.192
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 560.593.058
18:0598.455
Değişim :  1,69% |  1.637,52
Açılış :  97.193  
Önceki Kapanış :  96.817  
En Yüksek
98.662
En Düşük
97.046