DOĞAN HOLDİNG (DOHOL)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 9.665.511.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.756.128.000
Finansal Yatırımlar 418.262.000
Ticari Alacaklar 2.412.167.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.439.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.402.728.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 19.959.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.959.000
Türev Araçlar 66.893.000
Stoklar 741.691.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 145.565.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 80.830.000
ARA TOPLAM 9.665.511.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 12.649.492.000
Finansal Yatırımlar 193.932.000
Ticari Alacaklar 45.595.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.595.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.028.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.028.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 118.797.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 405.220.000
Maddi Duran Varlıklar 977.431.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 747.912.000
- Şerefiye 42.472.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 705.440.000
Peşin Ödenmiş Giderler 97.931.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 52.432.000
Diğer Duran Varlıklar 343.703.000
TOPLAM VARLIKLAR 2.983.981.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.881.828.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.141.813.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 431.308.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.005.392.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 194.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.005.198.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.633.000
Diğer Borçlar 119.054.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 119.054.000
Türev Araçlar 38.807.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 61.376.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 42.000.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 28.445.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17.983.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.462.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 3.881.828.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.102.018.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 795.947.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 369.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 7.638.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 29.616.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.968.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 648.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 74.573.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 7.665.646.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.309.101.000
Ödenmiş Sermaye 2.616.938.000
Sermaye Düzeltme Farkları 143.526.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 35.159.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 473.345.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.566.000
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -6.566.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.966.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 26.966.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 246.914.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -744.625.000
Net Dönem Karı/Zararı 4.512.958.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 356.545.000
TOPLAM KAYNAKLAR 12.649.492.000
18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731