ENERJİSA ENERJİ (ENJSA)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 6.373.703.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 249.341.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 3.688.758.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 133.810.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.554.948.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 666.958.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 666.958.000
Türev Araçlar 625.450.000
Stoklar 150.867.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 162.445.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.015.000
Diğer Dönen Varlıklar 20.720.000
ARA TOPLAM 6.373.703.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 15.774.154.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 779.316.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 779.316.000
Türev Araçlar 22.907.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 152.239.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.528.221.000
- Şerefiye 2.730.031.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.798.190.000
Peşin Ödenmiş Giderler 1.888.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.888.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 41.660.000
Diğer Duran Varlıklar 164.889.000
TOPLAM VARLIKLAR 22.147.857.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.446.219.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.917.527.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.847.121.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17.142.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.829.979.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 52.254.000
Diğer Borçlar 244.789.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 244.789.000
Türev Araçlar 607.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 414.202.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.420.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 293.172.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.885.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 289.287.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 269.220.000
ARA TOPLAM 7.446.219.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.352.254.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.145.113.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 1.482.152.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.771.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 109.857.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 109.857.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.233.407.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.798.473.000
Ö Z K A Y N A K L A R 6.349.384.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.349.384.000
Ödenmiş Sermaye 1.181.069.000
Sermaye Düzeltme Farkları 2.784.755.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.241.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.241.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.241.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 59.036.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 59.036.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 216.612.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.344.547.000
Net Dönem Karı/Zararı 764.266.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 22.147.857.000
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271