FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ (FORMT)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 152.837.622
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.221.038
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 103.668.280
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.271.461
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 100.396.819
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 6.149.751
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.197.464
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 952.287
Türev Araçlar 0
Stoklar 22.938.532
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 12.036.178
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 823.843
ARA TOPLAM 152.837.622
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 16.728.808
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 65.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 65.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.400.000
Maddi Duran Varlıklar 7.216.811
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.177.941
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 795.214
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.073.842
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 169.566.430
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 83.710.123
Kısa Vadeli Borçlanmalar 46.104.894
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 33.304.342
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.304.342
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 716.991
Diğer Borçlar 295.493
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 295.493
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 2.343.307
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 945.096
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 945.096
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 83.710.123
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.286.652
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.594.293
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 933.887
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 933.887
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 99.996.775
Ö Z K A Y N A K L A R 69.569.655
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 69.569.655
Ödenmiş Sermaye 17.279.983
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 39.866.232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -326.384
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.838.687
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.245.188
Net Dönem Karı/Zararı 2.639.818
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 169.566.430
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271