T. HALK BANKASI (HALKB)

Mali Tablolar
AKTİF KALEMLER 0
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 33.598.931.000
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 15.159.128.000
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0
Diğer Menkul Değerler 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Krediler 0
Diğer Menkul Değerler 0
BANKALAR 4.951.475.000
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer Menkul Değerler 0
KREDİLER VE ALACAKLAR 236.903.201.000
Krediler ve alacaklar 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer 0
Takipteki Krediler 6.521.704.000
Özel Karşılıklar (-) 0
FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0
Diğer Menkul Değerler 0
İŞTİRAKLER (Net) 388.349.000
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 388.349.000
Mali İştirakler 0
Mali Olmayan İştirakler 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 3.783.201.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 3.731.023.000
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 52.178.000
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0
Konsolide Edilmeyenler 0
Mali Ortaklıklar 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0
Diğer 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.981.514.000
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 96.359.000
Şerefiye 0
Diğer 96.359.000
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 356.963.000
VERGİ VARLIĞI 0
Cari Vergi Varlığı 5.168.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
DİĞER AKTİFLER 2.840.739.000
AKTİF TOPLAMI 348.295.842.000
PASİF KALEMLER 0
MEVDUAT 221.319.204.000
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0
Diğer 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
ALINAN KREDİLER 16.477.338.000
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 40.998.084.000
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 13.432.190.000
Bonolar 3.054.403.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
Tahviller 10.377.787.000
FONLAR 2.769.229.000
Müstakriz Fonları 323.000
Diğer 2.768.906.000
MUHTELİF BORÇLAR 0
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 20.881.447.000
FAKTORİNG BORÇLARI 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0
Finansal Kiralama Borçları 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0
Diğer 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0
KARŞILIKLAR 1.529.517.000
Genel Karşılıklar 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0
Çalışan Hakları Karşılığı 936.348.000
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
Diğer Karşılıklar 593.169.000
VERGİ BORCU 0
Cari Vergi Borcu 617.732.000
Ertelenmiş Vergi Borcu 624.831.000
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0
Satış Amaçlı 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.001.322.000
ÖZKAYNAKLAR 28.257.693.000
Ödenmiş Sermaye 1.250.000.000
Sermaye Yedekleri 1.234.207.000
Hisse Senedi İhraç Primleri 0
Hisse Senedi İptal Karları 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 1.234.207.000
Kar Yedekleri 16.936.107.000
Yasal Yedekler 1.645.649.000
Statü Yedekleri 0
Olağanüstü Yedekler 15.243.277.000
Diğer Kar Yedekleri 47.181.000
Kar veya Zarar 6.332.700.000
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 4.429.996.000
Net Dönem Karı/Zararı 1.902.704.000
Azınlık Payları 0
PASİF TOPLAMI 348.295.842.000
17:5796.455
Değişim :  -1,03% |  -999,39
Açılış :  97.820  
Önceki Kapanış :  97.454  
En Yüksek
97.933
En Düşük
96.335