IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOL. (IEYHO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 273.082.704
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.387.713
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 101.218.547
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.798
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 101.216.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 32.638.179
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 28.617.834
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.020.345
Türev Araçlar 0
Stoklar 90.969.193
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 19.871.326
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.850.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 484.954
Diğer Dönen Varlıklar 12.052.634
ARA TOPLAM 273.082.704
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 339.960.919
Finansal Yatırımlar 62.462.640
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.223.906
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 111.197
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 111.197
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 23.269.145
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.169.655
Maddi Duran Varlıklar 247.838.707
Diğer Maddi Duran Varlıklar 221.418.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.109.575
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.109.575
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 613.043.623
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 250.871.585
Kısa Vadeli Borçlanmalar 67.610.796
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 93.878.147
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.860.956
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 92.017.191
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.010.927
Diğer Borçlar 32.170.765
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 31.747.391
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 423.374
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 29.157.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.319.277
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.136.868
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 315.529
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.821.339
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.586.821
ARA TOPLAM 250.871.585
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 129.782.128
Uzun Vadeli Borçlanmalar 100.447.161
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 656.979
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.553.851
Uzun Vadeli Karşılıklar 21.947.852
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.947.852
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.176.285
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 380.653.713
Ö Z K A Y N A K L A R 232.389.910
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 45.102.527
Ödenmiş Sermaye 543.595.733
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -169.072.177
Sermaye Düzeltme Farkları 87.617.544
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -47.366.328
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.447.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 41.750.656
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 41.750.656
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.916.914
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.486.782
- Yabancı Para Çevirim Farkları 14.486.782
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.596.951
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -468.774.728
Net Dönem Karı/Zararı -18.294.037
Diğer Yedekler 16.115.089
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 187.287.383
TOPLAM KAYNAKLAR 613.043.623
16:1895.996
Değişim :  0,63% |  601,85
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
96.684
En Düşük
95.271