KORDSA TEKNİK TEKSTİL (KORDS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.486.276.565
Nakit ve Nakit Benzerleri 65.585.991
Finansal Yatırımlar 127.073
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 127.073
Ticari Alacaklar 614.019.426
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 45.317.782
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 568.701.644
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 6.254.366
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.254.366
Türev Araçlar 1.889.141
Stoklar 684.033.696
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 39.782.053
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 62.449.957
ARA TOPLAM 1.474.141.703
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 12.134.862
DURAN VARLIKLAR 1.776.968.516
Finansal Yatırımlar 429.477
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 429.477
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 32.139.733
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 32.139.733
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 81.928.861
Maddi Duran Varlıklar 1.492.260.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.616.562
- Şerefiye 45.595.167
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.021.395
Peşin Ödenmiş Giderler 2.134.589
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.134.589
Ertelenmiş Vergi Varlığı 41.134.807
Diğer Duran Varlıklar 44.324.375
TOPLAM VARLIKLAR 3.263.245.081
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.229.110.295
Kısa Vadeli Borçlanmalar 650.997.065
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 397.025.572
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.498.636
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 381.526.936
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.462.740
Diğer Borçlar 12.201.933
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 11.531.631
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.600.239
Kısa Vadeli Karşılıklar 28.552.935
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 28.504.875
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 48.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 96.564.590
ARA TOPLAM 1.224.450.588
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 4.659.707
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 300.342.676
Uzun Vadeli Borçlanmalar 105.844.909
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 17.709.763
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 60.867.721
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 59.427.570
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.440.151
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 115.920.283
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.529.452.971
Ö Z K A Y N A K L A R 1.733.792.110
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.322.838.549
Ödenmiş Sermaye 194.529.076
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 62.052.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.484.857
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.484.857
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.030.518
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 321.399.808
- Yabancı Para Çevirim Farkları 321.162.854
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 507.105
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -270.151
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 54.948.350
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 618.381.964
Net Dönem Karı/Zararı 61.041.638
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 410.953.561
TOPLAM KAYNAKLAR 3.263.245.081
17:5995.057
Değişim :  0,53% |  505,37
Açılış :  94.590  
Önceki Kapanış :  94.552  
En Yüksek
95.398
En Düşük
94.324