KORDSA TEKNİK TEKSTİL (KORDS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.741.978.027
Nakit ve Nakit Benzerleri 33.559.181
Finansal Yatırımlar 146.760
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 146.760
Ticari Alacaklar 612.990.988
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 36.985.299
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 576.005.689
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 6.911.707
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.911.707
Türev Araçlar 14.127.641
Stoklar 956.751.400
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 30.222.949
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 73.202.701
ARA TOPLAM 1.727.913.327
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 14.064.700
DURAN VARLIKLAR 1.957.348.116
Finansal Yatırımlar 459.158
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 459.158
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 34.425.503
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.425.503
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 94.622.036
Maddi Duran Varlıklar 1.639.750.979
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 85.181.878
- Şerefiye 45.595.167
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.586.711
Peşin Ödenmiş Giderler 2.304.353
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.304.353
Ertelenmiş Vergi Varlığı 59.630.315
Diğer Duran Varlıklar 40.973.894
TOPLAM VARLIKLAR 3.699.326.143
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.400.372.483
Kısa Vadeli Borçlanmalar 822.707.612
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 457.899.090
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.353.070
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 441.546.020
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.187.639
Diğer Borçlar 21.113.488
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 1.135.836
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 10.117.700
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.499.513
Kısa Vadeli Karşılıklar 23.683.151
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.635.091
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 48.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 37.227.828
ARA TOPLAM 1.394.716.784
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 5.655.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 343.573.247
Uzun Vadeli Borçlanmalar 114.017.481
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 19.987.249
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 66.166.343
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 64.726.192
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.440.151
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 143.402.174
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.743.945.730
Ö Z K A Y N A K L A R 1.955.380.413
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.527.354.792
Ödenmiş Sermaye 194.529.076
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 62.052.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.941.910
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.941.910
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.757.777
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 435.752.538
- Yabancı Para Çevirim Farkları 431.398.776
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 4.623.913
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -270.151
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.754.662
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 603.575.652
Net Dönem Karı/Zararı 135.748.098
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 428.025.621
TOPLAM KAYNAKLAR 3.699.326.143
17:5796.455
Değişim :  -1,03% |  -999,39
Açılış :  97.820  
Önceki Kapanış :  97.454  
En Yüksek
97.933
En Düşük
96.335