KARDEMİR (A) (KRDMA)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 769.627.500
Nakit ve Nakit Benzerleri 215.275.263
Finansal Yatırımlar 2.039.793
Ticari Alacaklar 144.748.480
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 31.454.819
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 113.293.661
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 5.061.928
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.061.928
Türev Araçlar 2.443.978
Stoklar 283.432.800
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 112.089.727
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.889.184
Diğer Dönen Varlıklar 2.646.347
ARA TOPLAM 769.627.500
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 910.673.168
Finansal Yatırımlar 1.750.209
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 58.026
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 58.026
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.860.638
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 130.038
Maddi Duran Varlıklar 857.374.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.410.975
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 7.481.056
Ertelenmiş Vergi Varlığı 33.574.222
Diğer Duran Varlıklar 33.286
TOPLAM VARLIKLAR 1.680.300.668
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 635.015.730
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.757.576
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 432.063.552
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 913.567
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 431.149.985
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.833.835
Diğer Borçlar 638.040
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 638.040
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 69.863.026
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40.302
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.806.223
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.806.223
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.043.508
ARA TOPLAM 635.015.730
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 426.703.284
Uzun Vadeli Borçlanmalar 373.833.367
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 12.871.031
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.871.031
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.659.605
Uzun Vadeli Karşılıklar 38.339.282
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 38.339.282
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.061.719.014
Ö Z K A Y N A K L A R 618.581.654
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 618.659.165
Ödenmiş Sermaye 240.303.646
Sermaye Düzeltme Farkları 972.512
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -17.360.842
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.488.187
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 174.774.834
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 174.813.224
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 290.135
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.720.897
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 107.189.885
Net Dönem Karı/Zararı 102.570.045
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -77.510
TOPLAM KAYNAKLAR 1.680.300.668
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271