KARSUSAN SU ÜRÜNLERİ SAN. (KRSAN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 67.590.954
Nakit ve Nakit Benzerleri 35.096
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.296.637
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 60
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.296.577
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 24.376.254
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.808.936
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.567.318
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.374.701
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 4.296.615
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.571
Diğer Dönen Varlıklar 788.580
ARA TOPLAM 32.178.454
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 35.412.500
DURAN VARLIKLAR 21.911.272
Finansal Yatırımlar 7.175.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.344
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.344
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.000.000
Maddi Duran Varlıklar 11.184.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.416
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 544.560
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 89.502.226
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.778.776
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.284.318
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.739.753
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 740.716
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 999.037
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 323.539
Diğer Borçlar 2.231.127
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.205.020
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.107
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.831.458
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.427.536
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.427.536
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 170.252
ARA TOPLAM 9.007.983
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 33.770.793
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.591.166
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 45.149
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 45.149
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.501.802
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 44.215
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 48.369.942
Ö Z K A Y N A K L A R 41.132.284
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 41.132.284
Ödenmiş Sermaye 4.900.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -5.263.149
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.443.075
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 26.443.075
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -80.922
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.482.258
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.483.379
Net Dönem Karı/Zararı -3.895.402
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 89.502.226
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271