MARKA YATIRIM HOLDİNG (MARKA)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 52.826.141
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.786.341
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 27.790.918
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.313.106
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.477.812
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 17.373.977
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.220.569
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.153.408
Türev Araçlar 0
Stoklar 909.955
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 890.099
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 39.085
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 285
Diğer Dönen Varlıklar 2.074.566
ARA TOPLAM 52.826.141
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 48.741.588
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar -18.464
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 7.238.925
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.291.764
- Şerefiye 37.271.488
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.276
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.229.363
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 101.567.729
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.078.322
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.974.008
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 9.362.379
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 743.055
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.619.324
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 959.112
Diğer Borçlar 13.532.060
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.507.913
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.024.147
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 113.491
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 145.665
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 145.665
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.991.607
ARA TOPLAM 30.078.322
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.442.621
Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.420.712
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 236.817
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 274.325
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 510.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 42.520.943
Ö Z K A Y N A K L A R 59.046.786
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 59.049.628
Ödenmiş Sermaye 20.990.000
Sermaye Düzeltme Farkları 15.892
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 34.852.375
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 34.852.375
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 6.023
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 136.112
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -10.253.567
Net Dönem Karı/Zararı 11.065.132
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -2.842
TOPLAM KAYNAKLAR 101.567.729
15:1388.356
Değişim :  -2,11% |  -1.906,78
Açılış :  91.493  
Önceki Kapanış :  90.263  
En Yüksek
91.569
En Düşük
88.062