MARKA YATIRIM HOLDİNG (MARKA)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 52.229.867
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.834.998
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 30.650.303
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.221.958
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.428.345
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 15.510.224
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.356.816
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.153.408
Türev Araçlar 0
Stoklar 509.038
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 881.014
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.844.290
ARA TOPLAM 52.229.867
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 41.594.004
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 1.998.129
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.289.820
- Şerefiye 37.271.488
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.332
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.306.055
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 93.823.871
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.774.099
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.554.379
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 4.132.220
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 638.855
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.493.365
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 9.080.806
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.454.772
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.626.034
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 663.596
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.968.421
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 853.905
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.114.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.374.677
ARA TOPLAM 21.774.099
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.024.273
Uzun Vadeli Borçlanmalar 855.043
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.687
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.687
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 157.543
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 22.798.372
Ö Z K A Y N A K L A R 71.025.499
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 71.038.411
Ödenmiş Sermaye 20.990.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.262
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.262
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.262
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 34.846.352
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 34.846.352
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 136.112
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.485.233
Net Dönem Karı/Zararı 20.306.234
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -12.912
TOPLAM KAYNAKLAR 93.823.871
12:5998.899
Değişim :  -0,09% |  -92,45
Açılış :  98.988  
Önceki Kapanış :  98.991  
En Yüksek
99.173
En Düşük
98.551