MİGROS TİCARET (MGROS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 4.136.783.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.853.664.000
Finansal Yatırımlar 4.220.000
Ticari Alacaklar 134.317.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 210.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 134.107.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 20.347.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.347.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.929.931.000
Canlı Varlıklar 28.196.000
Peşin Ödenmiş Giderler 59.254.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 50.742.000
ARA TOPLAM 4.080.671.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 56.112.000
DURAN VARLIKLAR 6.682.402.000
Finansal Yatırımlar 1.165.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 4.788.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.788.000
Türev Araçlar 7.505.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 397.716.000
Maddi Duran Varlıklar 3.768.874.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.472.970.000
- Şerefiye 2.252.992.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 219.978.000
Peşin Ödenmiş Giderler 29.384.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 10.819.185.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.180.287.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 589.838.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 4.696.376.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 286.603.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.409.773.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 142.382.000
Diğer Borçlar 84.060.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 84.060.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 51.427.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 305.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 211.379.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 126.189.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 85.190.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.124.000
ARA TOPLAM 6.180.287.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.380.764.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.187.393.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 13.218.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 5.398.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 154.614.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 154.614.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20.141.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.561.051.000
Ö Z K A Y N A K L A R 258.134.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 256.362.000
Ödenmiş Sermaye 181.054.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 728.314.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 728.314.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.269.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 106.223.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 106.223.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.391.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 529.903.000
Net Dönem Karı/Zararı -1.194.797.000
Diğer Yedekler -365.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.772.000
TOPLAM KAYNAKLAR 10.819.185.000
18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731