MARDİN ÇİMENTO (MRDIN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 145.426.292
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.915.167
Finansal Yatırımlar 7.619.579
Ticari Alacaklar 72.659.035
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.810.938
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 69.848.097
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 790.882
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.092
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 789.790
Türev Araçlar 0
Stoklar 51.912.557
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 4.339.283
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.129.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 4.189.789
ARA TOPLAM 145.426.292
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 202.476.021
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.088.127
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.088.127
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 96.982.399
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 101.334.191
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 581.904
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 581.904
Peşin Ödenmiş Giderler 7.293
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.482.107
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 347.902.313
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.928.931
Kısa Vadeli Borçlanmalar 48.463.799
- Banka Kredileri 48.463.799
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 24.743.648
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.274.731
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.468.917
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.127.241
Diğer Borçlar 2.173.581
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 50.652
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.122.929
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 430.167
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.001.560
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.988.935
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 508.608
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.480.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 81.928.931
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.466.267
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 36.370
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.429.897
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.237.067
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 192.830
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 94.395.198
Ö Z K A Y N A K L A R 253.507.115
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 253.507.115
Ödenmiş Sermaye 109.524.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.116.133
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.359.383
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.359.383
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.759.446
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 6.759.446
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 96.612.871
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18.241.175
Net Dönem Karı/Zararı 26.462.326
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 347.902.313
18:05121.475
Değişim :  0,39% |  473,90
Açılış :  121.619  
Önceki Kapanış :  121.001  
En Yüksek
121.874
En Düşük
120.597