MISTRAL GMYO (MSGYO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 108.030.396
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.799.684
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 16.274.598
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.460.558
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 814.040
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 327.693
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 327.693
Türev Araçlar 0
Stoklar 82.623.789
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.145.035
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 986.337
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.224
Diğer Dönen Varlıklar 847.373
ARA TOPLAM 108.030.396
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 137.041.738
Finansal Yatırımlar 108.751
Ticari Alacaklar 1.667.156
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 592.335
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.074.821
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 135.246.841
Maddi Duran Varlıklar 18.465
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 525
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 245.072.134
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.233.095
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.706.360
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 299.003
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.186
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 287.817
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.869
Diğer Borçlar 53.366
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 6.073.795
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 65.195
ARA TOPLAM 34.233.095
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.397.198
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.328.806
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 38.185
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 30.207
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.207
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 36.630.293
Ö Z K A Y N A K L A R 208.441.841
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 208.441.841
Ödenmiş Sermaye 39.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -895
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -895
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -895
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 894.552
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 171.475.694
Net Dönem Karı/Zararı -2.927.510
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 245.072.134
10:3795.557
Değişim :  1,57% |  1.474,73
Açılış :  94.173  
Önceki Kapanış :  94.082  
En Yüksek
95.577
En Düşük
94.173