PARK ELEK.MADENCİLİK (PRKME)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 201.317.354
Nakit ve Nakit Benzerleri 161.656.997
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 11.615.781
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.113.598
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.502.183
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 23.343.881
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21.553.199
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.790.682
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.587.878
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 743.997
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.753.464
Diğer Dönen Varlıklar 615.356
ARA TOPLAM 201.317.354
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 279.212.771
Finansal Yatırımlar 9.990.294
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 956.827
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 208.734.464
Maddi Duran Varlıklar 15.752.878
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.401.386
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 4.652
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 1.372.270
TOPLAM VARLIKLAR 480.530.125
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.745.181
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.321.349
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 6.256.878
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 898.313
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.358.565
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 625.467
Diğer Borçlar 1.934.340
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 86.065
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.848.275
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 22.621
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.858.482
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 975.319
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.883.163
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 726.044
ARA TOPLAM 21.745.181
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.083.896
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.536.245
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.536.245
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.244.617
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.244.617
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20.136.097
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.166.937
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 47.829.077
Ö Z K A Y N A K L A R 432.701.048
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 432.701.048
Ödenmiş Sermaye 148.867.243
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -486.737.853
Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.307.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 96.983.562
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 96.983.562
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 654.678
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 54.132.453
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 124.947.334
Net Dönem Karı/Zararı 473.396.505
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 480.530.125
18:05104.001
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  105.001  
Önceki Kapanış :  104.001  
En Yüksek
105.426
En Düşük
103.837