PARK ELEK.MADENCİLİK (PRKME)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 206.613.993
Nakit ve Nakit Benzerleri 53.937
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.084.947
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 180.609
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 904.338
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 203.533.278
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 203.145.182
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 388.096
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.481.086
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 188.904
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 271.841
ARA TOPLAM 206.613.993
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 295.227.977
Finansal Yatırımlar 17.153.200
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 647.569
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 222.445.599
Maddi Duran Varlıklar 3.554.383
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.054.845
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 322
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 1.372.059
TOPLAM VARLIKLAR 501.841.970
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.338.099
Kısa Vadeli Borçlanmalar 827.438
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.615.244
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 546.355
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.068.889
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 318.065
Diğer Borçlar 1.781.840
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.803
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.779.037
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 29.364
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.944.851
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.111.544
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 547.656
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.563.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 709.753
ARA TOPLAM 20.338.099
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.721.947
Uzun Vadeli Borçlanmalar 505.910
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 505.910
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20.091.189
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 700.163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 45.060.046
Ö Z K A Y N A K L A R 456.781.924
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 456.781.924
Ödenmiş Sermaye 148.867.243
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -486.737.853
Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.307.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 96.983.562
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 96.983.562
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 654.678
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.768.950
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 6.768.950
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 55.705.714
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 606.656.055
Net Dönem Karı/Zararı 7.426.449
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 501.841.970
17:4795.852
Değişim :  0,84% |  794,88
Açılış :  95.517  
Önceki Kapanış :  95.057  
En Yüksek
96.187
En Düşük
94.451