PARK ELEK.MADENCİLİK (PRKME)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 125.904.002
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.049.207
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 8.908.397
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.008.395
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 900.002
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 48.755.799
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 46.498.925
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.256.874
Türev Araçlar 0
Stoklar 54.598.375
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.957.414
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 171
Diğer Dönen Varlıklar 7.634.639
ARA TOPLAM 125.904.002
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 381.541.137
Finansal Yatırımlar 9.990.294
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.652.175
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 102.000.000
Maddi Duran Varlıklar 197.023.643
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.069.169
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.283.389
Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.522.467
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 507.445.139
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.375.651
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.396.771
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 20.262.645
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 951.987
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.310.658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.079.879
Diğer Borçlar 2.510.756
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.803
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.507.953
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 75.763
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.049.837
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.753.200
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.296.637
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 35.375.651
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.221.521
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.603.292
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.603.292
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 1.283.629
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 23.334.600
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.389.095
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.945.505
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 62.597.172
Ö Z K A Y N A K L A R 444.847.967
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 444.847.967
Ödenmiş Sermaye 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.307.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 98.074.233
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 98.074.233
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 652.822
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 54.132.453
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 141.591.340
Net Dönem Karı/Zararı -20.502.367
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 507.445.139
18:0593.803
Değişim :  1,49% |  1.378,88
Açılış :  92.920  
Önceki Kapanış :  92.424  
En Yüksek
93.803
En Düşük
92.771