PARK ELEK.MADENCİLİK (PRKME)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 196.458.935
Nakit ve Nakit Benzerleri 35.253
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.160.381
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 160.157
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.000.224
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 193.001.851
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 191.798.346
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.203.505
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.534.352
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 414.624
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 312.474
ARA TOPLAM 196.458.935
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 279.857.365
Finansal Yatırımlar 9.990.294
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 418.002
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 208.752.964
Maddi Duran Varlıklar 16.054.699
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.192.145
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.459
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 1.446.802
TOPLAM VARLIKLAR 476.316.300
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.802.402
Kısa Vadeli Borçlanmalar 723.162
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 5.839.203
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.001.646
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.837.557
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 701.463
Diğer Borçlar 1.975.623
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 131.172
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.844.451
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 14.795
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.915.685
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.882.647
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 999.484
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.883.163
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 749.824
ARA TOPLAM 21.802.402
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.019.969
Uzun Vadeli Borçlanmalar 832.819
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.202.936
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.202.936
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.933.973
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.050.241
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 46.822.371
Ö Z K A Y N A K L A R 429.493.929
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 429.493.929
Ödenmiş Sermaye 148.867.243
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -486.737.853
Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.307.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 96.983.562
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 96.983.562
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 654.678
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 55.705.714
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 123.374.073
Net Dönem Karı/Zararı 470.189.386
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 476.316.300
17:59118.400
Değişim :  0,99% |  1.164,59
Açılış :  117.844  
Önceki Kapanış :  117.235  
En Yüksek
118.956
En Düşük
117.495