PARK ELEK.MADENCİLİK (PRKME)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 314.839.016
Nakit ve Nakit Benzerleri 167.228.867
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 20.228.060
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.345.033
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.883.027
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 108.902.583
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 54.775.979
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 54.126.604
Türev Araçlar 0
Stoklar 17.744.994
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 600.846
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 133.666
ARA TOPLAM 314.839.016
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 765.430.262
Finansal Yatırımlar 9.990.294
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.341.762
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 208.387.154
Maddi Duran Varlıklar 3.951.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 491.307
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 540.876.822
Ertelenmiş Vergi Varlığı 391.666
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.080.269.278
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 137.598.471
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.408.993
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 15.987.476
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.262.521
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.724.955
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.413.850
Diğer Borçlar 2.004.237
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.948
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.001.289
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 48.226
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.191.018
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.992.048
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.977.355
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.014.693
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 55.552.623
ARA TOPLAM 137.598.471
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.534.702
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.140.029
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.140.029
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.111.044
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.111.044
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.283.629
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 144.133.173
Ö Z K A Y N A K L A R 936.136.105
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 936.136.105
Ödenmiş Sermaye 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.307.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 652.822
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 652.822
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 652.822
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 54.132.453
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 218.510.384
Net Dönem Karı/Zararı 491.288.138
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.080.269.278
17:58106.843
Değişim :  0,10% |  107,23
Açılış :  106.471  
Önceki Kapanış :  106.736  
En Yüksek
107.187
En Düşük
106.051