PARK ELEK.MADENCİLİK (PRKME)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 201.715.956
Nakit ve Nakit Benzerleri 76.805
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.002.280
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 132.112
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 870.168
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 198.969.021
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 198.143.966
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 825.055
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.487.957
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 162.248
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 17.645
ARA TOPLAM 201.715.956
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 287.906.184
Finansal Yatırımlar 9.990.294
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 312.897
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 222.442.000
Maddi Duran Varlıklar 10.763.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.085.068
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 436
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 1.312.031
TOPLAM VARLIKLAR 489.622.140
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.451.026
Kısa Vadeli Borçlanmalar 779.123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.860.679
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 199.872
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.660.807
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 788.754
Diğer Borçlar 1.829.215
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.803
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.826.412
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 45.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.779.151
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.474.691
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 894.779
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.579.912
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.894.392
ARA TOPLAM 22.451.026
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.584.589
Uzun Vadeli Borçlanmalar 685.271
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 685.271
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.232.461
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.232.461
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.850.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 816.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 47.035.615
Ö Z K A Y N A K L A R 442.586.525
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 442.586.525
Ödenmiş Sermaye 148.867.243
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -486.737.853
Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.307.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 96.983.562
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 96.983.562
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 654.678
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 55.705.714
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 119.289.102
Net Dönem Karı/Zararı 487.366.953
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 489.622.140
11:39110.409
Değişim :  -0,47% |  -523,10
Açılış :  110.630  
Önceki Kapanış :  110.932  
En Yüksek
110.851
En Düşük
110.148