TEMAPOL POLİMER PLASTİK (TMPOL)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 80.537.801
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.621.186
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 56.013.119
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.104.822
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.908.297
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 103.500
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 103.500
Türev Araçlar 0
Stoklar 18.910.615
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.295.901
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 46.222
Diğer Dönen Varlıklar 146.171
ARA TOPLAM 80.136.714
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 401.087
DURAN VARLIKLAR 21.695.786
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 17.930.916
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.785.198
- Şerefiye 2.750.000
-Bilgisayar Yazılımları 35.198
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 23.933
Ertelenmiş Vergi Varlığı 955.739
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 102.233.587
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.385.109
Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.558.751
- Banka Kredileri 22.558.751
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.172.160
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 21.992.180
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.992.180
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 666.724
Diğer Borçlar 54.172
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 54.172
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 99.289
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 99.289
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.320
ARA TOPLAM 68.385.109
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.494.029
Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.026.538
Banka Kredileri 13.607.580
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.418.958
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 467.491
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 467.491
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 83.879.138
Ö Z K A Y N A K L A R 18.354.449
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.176.843
Ödenmiş Sermaye 14.175.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.746
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.746
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.746
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 709.980
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.351.560
Net Dönem Karı/Zararı -2.063.443
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.177.606
TOPLAM KAYNAKLAR 102.233.587
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271