***AKFEN* *TAVHL*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

07.07.2017 19:07

***AKFEN******TAVHL*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler [TAVHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/06/2017
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Şirketimiz hisseleri BİAŞ'ta işlem görmemekte olup, Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
TAV Havalimanları Holding A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yurtiçi ve Yurtdışında Havalimanı Terminal İşletmeciliği ve Terminal Hizmetleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
363.281.250 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
07.07.2017
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
29.495.446 TL (TAV Havalimanları Holding'in ödenmiş sermayesinin içindeki payımız gösterilmiştir)
Beher Pay Fiyatı
5,424566219 ABD Doları
Toplam Tutar
160.000.000 ABD Doları
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%8,119
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%8,76
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%356
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satış işleminin tamamlanması ile Şirketimiz havalimanı işletmeciliği faaliyetlerinden tamamen çıkmış olacaktır
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Hisse devri sonrasında, SPK düzenlemeleri doğrultusunda UFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda "iştirak hissesi satış karı" oluşması beklenmekte olup, "kapanış" tarihi de dikkate alınarak tutar belirlenecek, Satış İşleminin tamamlanmasını müteakkip hazırlanacak ilk konsolide finansal tablo ve dipnotlarımızda kamuya açıklanacaktır
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Henüz bu konuda bir karar alınmamıştır
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Tank ÖWA Alpha GmbH
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Satılan finansal duran varlıktaki ortaklarımızdandır
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/06/2017
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu düzenleme zorunluluğu yoktur, satışa konu finansal varlık halka açıktır
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin TAV Havalimanları Holding A.Ş.'de sahip olduğu %8,119 payının tamamının, 160 milyon ABD doları bedelle, TAV Havalimanları'nın mevcut ortaklarından Tank ÖWA Alpha GmbH'ye satışına ilişkin olarak 09.06.2017 tarihinde hisse satış anlaşması imzalanmış olduğu açıklanmıştı.
Kapanış şartlarının tamamlanmasının ardından 07.07.2017 tarihi itibarıyla hisse devri tamamlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/616468


BIST11:42103.258
Değişim :  0,18% |  186,01
Açılış :  102.552  
Önceki Kapanış :  103.072  
En Yüksek
103.261
En Düşük
102.341