ANALİZ-2019 Strateji Raporu(TEB Yatırım)

31.01.2019 14:40TEB Yatırım ( http://www.tebyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Sabah Notu:
"Yüksek oynaklık sonrası, 2019 yılında toparlanma bekliyoruz.
Hisse piyasası için olumlu görüşümüzün nedenleri aşağıdadır:
*Küresel dinamikler Türkiye'yi destekliyor: ABD ve Avrupa Merkez
Bankası faiz artırım beklentileri zayıflıyor ki bu durum borçluluk
oranı yüksek özel sektör açısından olumlu
*Not artırım ihtimali görüyoruz: Ağustos 2018'de Moody's ve S&P
Türkiye'nin notunu indirmişti. Büyümedeki yavaşlama kredi
derecelenirme kurumlarında rahatsızlık yaratır ancak cari açık, Merkez
Bankası'nın bağımsızlığı ve ABD ile ikili ilişkiler düzelme sürecinde
*Merkez Bankası doğru yolda: Merkez Bankası bağımsızlığı
hakkındaki soru işaretlerini politika faizini 625 puan artırarak
%24,00'e yükselterek cevapladı. Parasal gevşemenin 2019 2.çeyreğinden
önce başlamasını beklemiyoruz
*Cari açıkta iyileşme devam ediyor: TL'deki değer kaybı sonrası
ithalat daralırken ihracat artıyor. Hem ekonomideki stabilizasyon hem
de TL'nin değer kaybı sonrası ucuzlayan paketler sebebiyle turizm
sektöründen toparlanma bekliyoruz. 12 aylık kümüle cari açığın Mayıs
2018 rakamı olan 58 milyar dolardan 2019 ilk yarısında 8 milyar dolara
gerilemesini bekliyoruz.
*FX talebinin düşmesini bekliyoruz : TL değer kaybettikçe ihracat
artıyor, ithalat düşüyor. Turizmde istikrarlı makro ortam ve maliyet
düşüşüyle güçlü bir dönem yaşıyoruz. Mayıs 2018'de $58 milyara çıkan
12 aylık cari açığın 2019 ortalarında $8 milyara gerilemesini
bekliyoruz. Cari açıktaki iyileşmenin yurt dışından temin etmemiz
gereken FX ihtiyacını da düşürecektir. Ayrıca, yaptığımız empirik
çalışmada, son 10 senede cari açıktaki iyileşmenin hisse senedi
piyasasına pozitif yansıdığını gördük
*Enflasyonda düşüş bekliyoruz: Enflasyonun 5 puan düşüşle 2019
yılsonu %15 gerçekleşmesini bekliyoruz. Düşük seyreden petrol
fiyatları ve tüketici talebi tarafındaki zayıflık nedeniyle
enflasyonun gerilemesini bekliyoruz. Düşen enflasyon eğrisinin
faizlere ve banka karlılık oranlarına olumlu etki etmesini bekleriz
*Değerlemeler başta bankalar olmak üzere tüm sektörlerde ucuz
gözüküyor: Türkiye, gelişmekte olan benzerlerine göre F/K bazında %35
ve VAFÖK çarpanı bazında %27 iskonto ile işlem görmektedir. İki
iskonto da 5 sene ortalamalarının çok üzerindedir.
Bankacılık sektöründe ''Ağırlık artır'' devam ederken, mevduat
oranlarının aşağı gelmesi ve 13-haftalık kredi büyüme oranının 4ç18
dibinden yükselmesiyle yukarı kar revizyonları bekliyoruz. Tüketim,
telekomünikasyon ve turizm sektörlerini 2019 için öne çıkarıyoruz.
Tercih ettiğimiz hisseler ve sektör analizleri

Banka

-İş Bankası (ISCTR)
-Garanti Bankası (GARAN)

Telekomünikasyon

-Türk Telekomünikasyon (TTKOM)

Turizm

-Türk Hava Yolları (THYAO)

Madencilik

-Koza Altın (KOZAL)

Tüketim

-Tofaş Otomotiv (TOASO)
-Coca Cola İçecek (CCOLA)

Yazılım

-Kafein Yazılım (KFEIN)

Bankacılık: beklentileri çok karamsar görüyoruz (Övünç Gürsoy)

Fonlama maliyetlerinde artış ve enflasyona endeksli kağıt
getirilerinde düşüş olsa da net karda büyüme öngörüyoruz. 2019 yılsonu
için takip ettiğimiz bankaların net karında yüzde 6 artış beklerken
2020 için yüzde 15 artış bekliyoruz. 2019 yılında enflasyona endeksli
kağıt getirilerindeki zayıflamadan dolayı swap-düzeltilmiş net faiz
marjında ortalama 25 baz puan düşüş olmasını bekliyoruz. Bu yıl
izlediğimiz bankalardaki sorunlu kredi oranının 1,3 baz puan artışla
%5,2 olmasını bekliyoruz. Risk maliyetinin 2018'de gördüğü
yükseklerden gevşemesini bekliyoruz. Komisyon gelirlerinde %19 büyüme
öngörürken faaliyet giderlerinde %17 olmasını bekliyoruz.
İzleme listemizdeki bankaların kredi büyümesinin 2019 yılında
yüzde 12 ve 2020 yılında yüzde 16 olmasını bekliyoruz. TL kredilerde
%12 büyüme öngörürken döviz kredilerde %3 daralma öngörüyoruz. Kredi
garanti fonu destekli kredilerinin %100 risk ağırlığı olacağından
bunlarda sorunlu kredi oranının %7'ye yükselmesini bekliyoruz. Bunun
da sermaye yeterlilik rasyosuna 89 baz puan olumsuz katkı yapmasını
bekliyoruz. 2019 yılında bankacılık sektöründe sermaye büyümesinin
risk ağırlıklı aktiflerin büyümesinin altında kalacağını düşünüyoruz.

Telekomünikasyon: enflasyonist fiyatlama büyümeye ivme
kazandıracak (Akif Daşıran)

Telekom şirketleri, neredeyse tüm segmentlerde (mobil, geniş bant
internet, sabit ses) yapılan enflasyonist fiyatlandırma göz önüne
alındığında 2019 yılında ciro büyümesi açısından güçlü bir yıl vaat
etmektedir. Türk Telekom'un yeni yönetimle birlikte odağı karlılığa
çevrildi. Bu arada, mobil segmentte devam eden geçiş süreci
(dijitalleşme, faturalı telefona geçiş ve 4G ile daha yüksek veri
kullanımı) görüşümüze göre mobil segmenti desteklemeye devam
edecektir.
Turkcell, 2018'de 1,9 milyar TL nakit temettü dağıtırken, Türk
Telekom 2018'de ana hissedar Otas'ın sorunları nedeniyle sessiz kaldı.
2019'da, Turkcell'in %3,4'lük temettü getirisine işaret eden 1,1
milyar TL'lik nakit temettü dağıtacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan,
2019 yılı temettü beklentilerinin bu yıl özellikle 2019 yılının ikinci
yarısında telekom hisse senedi performanslarını şekillendirmesini
bekliyoruz. 2020 yılında, 2019 karlarından dağıtılacak nakit temettü
tahminlerimiz Turkcell için %5,5 ve Türk Telekom için %10,4'lük
temettü verimine işaret etmektedir.

Tüketim: talep güçlü kalmaya devam edecek (Akif Daşıran)

Türkiye'deki yüksek enflasyona rağmen, asgari ücret artışlarındaki
yüksek artış nedeniyle 2018'de tüketim ürünlerine olan talep oldukça
güçlüydü. 2019 yılında, asgari ücretin %26 oranında artmış olması
hızlı tüketim ürünleri için yine güçlü bir yıl olacağına işaret
etmektedir. Cömert asgari ücret artışları sayesinde, tüketim
şirketleri fiyatlarına daha yüksek maliyetleri yansıtabilir, bu da
2019'da marj daralmasının olmayacağı anlamına gelir. Ayrıca, hammadde
maliyetlerindeki potansiyel gevşemeler 2019'da operasyonel karlılık
için yukarı yönlü bir potansiyel sunmaktadır.

Otomotiv : konsensüs dışı görüşümüz var (Akif Daşıran)

Türkiye'de otomotiv şirketlerinden ve sektör derneklerinden 2019
otomotiv talebine ilişkin ilk tahminleri çok düşük görüyoruz.
Konsensüs tahminleri hafif araç talebi için 235 bin ila 450 bin
arasında değişmekte olup, 2019'da %62'den %28'e kadar daralmaya işaret
etmektedir. Biz bu beklentilere katılmıyoruz ve 2019'da %16'lık bir
daralmaya işaret eden 521 bin adetlik hafif araç satışı tahmin
ediyoruz. 2019 için yapılan düşük tahminler, yüksek faiz oranlarına,
filo şirketlerinin finansal zorluklarına ve 4Ç18'de vergi
teşvikleriyle talebin öne çekilmesine dayanıyor. Aksine, Türk
bankalarının bol likiditesinin ve enflasyonda beklenen gevşeme
neticesinde 2019'da kredi faiz oranlarının düşeceğine inanıyoruz.
Dolayısıyla, 2019'da oto kredi faiz oranlarında (yıllık ortalama) 300
puanlık bir düşüş öngörüyoruz.
2010 ve 2017 arasında ikinci yarıda otomobil satışları yıllık
satışların %57'sini oluşturdu. Öte yandan, 2018'de aynı oran %43'dü.
2019'un ilk yarısında zayıf talep koşullarını tahmin ediyoruz ancak
2019'un ikinci yarısında (yıllık satışlarda daha yüksek ağırlıklara
sahip olacak) faiz oranları ve düşük baz etkisiyle büyük bir iyileşme
bekliyoruz. Filo şirketlerine gelince, finansal açıdan güçlü filo
şirketlerinin zayıf şirketlerin pazar payını alacağını düşünüyoruz.
Sonuç olarak, Türkiye oto talebine yönelik muhafazakar tahminlerin
2019 yılı boyunca yükseltileceğini tahmin ediyoruz. 2019 yılında, VW
ve Ford Motor Co. ve Fiat'ın yeni hafif ticari araç model kararlarının
detayları Ford Otosan ve Tofaş için çok önemli olacak. Ford Otosan, VW
ve Ford'un yeni ticari araç modellerini üretecek en güçlü aday olarak
görülmektedir. Yeni kapasite ihtiyaçları ve anlaşmaya ilişkin diğer
detaylar, Ford Otosan'ın 2019'daki hisse fiyat performansını
şekillendirecektir. Tofaş'a gelince, Doblo modelinin al ya da öde
sözleşmesi 2021'de bitiyor ve sözleşmenin 2019'da yenilenmesi
bekleniyor. Bize göre, yeni bir sözleşmenin yapılması 2019'da Tofaş'ın
ana katalizörü olacak.

Turizm: güçlü sektör dinamiklerini THYAO üzerinden değerlendirmek
istiyoruz (Erdem Kaylı)

Türk turizm sektörünün, TL'nin diğer para birimlerine karşı
zayıflaması ile birlikte güçlenen rekabetçi konumunun cazip bir büyüme
hikayesi sunduğuna inanıyoruz. Yabancı turist sayısı ikinci çeyrekte
bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 artarken, üçüncü çeyrekte %15
arttı. Bu ortamdan Türk Hava Yolları'nın cazip turizm pazarından en
fazla faydalanacakların başında olduğuna inanıyoruz. Durağan yurt içi
yolcu büyüme görünümü ve İstanbul Yeni Havaalanına geçişle ilgili daha
yüksek birim maliyetlerine rağmen, Türk Hava Yolları'nın artan direkt
uçan yolcu payı ve cazip Uzak Doğu pazarı ile sağlam bir büyüme
potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz.

Yazılım: büyüme hikayesini KFEIN üzerinden değerlendirmek
istiyoruz (Kurthan Atmaca)

Bilişim teknolojisi sektörü pazarı son beş yılda ortalama her sene
%23 oranında büyümeyi başarmıştır. Bilişim Sanayicileri Derneği
(TUBISAD) 2018 büyümesinin %20 civarında olmasını beklemektedir.
Bilişim teknolojisi sektörünün alt sektörlerinde yazılım sektörü gibi
daha katma değeri yüksek segmentlerin payı artmaktadır. Zira, yazılım
sektörünün 2013'teki %35 payı 2017'de %45'e yükselmiştir.
Türkiye'de yazılım sektörü harcamaları 2017 yılında 5,2 milyar
dolara ulaşmıştır. Türkiye'nin agresif büyüme hedefi ve bu büyümeyi
destekleyici bilişim ve yazılım altyapısı ihtiyacı nedeniyle yazılım
sektörü büyümesinin önümüzdeki üç yıl her sene %8 üstünde olmasını
bekliyoruz. Kafein Yazılım'da bu büyümeden pay alacak önemli
şirketlerden biri ve yazılım sektörü temamızı KFEIN üzerinden
değerlendirmeyi seçiyoruz.

Madencilik : seçimimiz KOZAL (Erdem Kaylı)

Koza Altın'ın artan altın üretimi ile çekici bir geri dönüş
hikâyesi sunduğuna inanıyoruz. Altın üretiminin gelecek üç yılda %17
'lik ortalama büyüme kaydetmesini (2019'da yıllık bazda %20 artış)
bekliyoruz. Koza Altın'ın maliyetlerinin %60'ı TL, gelirlerinin tümü
ABD doları olduğundan, TL'nin değer kaybetmesinden faydalanan önemli
şirketlerden biridir. Koza Altın'ın ana cazibesi ise bizce düşük
yatırım ve üretim maliyetleridir."

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:05119.802
Değişim :  -0,29% |  -348,07
Açılış :  120.816  
Önceki Kapanış :  120.150  
En Yüksek
121.109
En Düşük
119.403
BIST En Aktif Hisseler
DGGYO 7,04 40.780.648 % 19,93  
DESPC 6,02 17.782.553 % 19,92  
VKING 4,47 7.787.426 % 14,91  
METUR 2,20 14.917.583 % 14,58  
GRNYO 1,73 62.940.015 % 14,57  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7004 7,7390 % -0,48  
Frank 6,0802 6,1168 % -0,45  
Riyal 1,5788 1,5867 % -0,07  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.571 1.571 -11,80  
Altın Gr. 300 300 -2,45  
Cumhuriyet 1.995 2.025 -7,00  
Tam 1.986 2.035 -9,41  
Yarım 960 984 -4,55  
Çeyrek 481 492 -2,27  
Gümüş.Ons 17,48 17,52 -0,59  
Gümüş Gr. 3,34 3,34 -0,12  
B. Petrol 58,91 58,91 0,33