***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.05.2019 16:27

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 19.04.2019
Genel Kurul Tarihi 23.05.2019
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Yıldırım Mah.35 Sokak No:62

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının Seçimi
2 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
4 - 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
6 - Şirket'in güncellenen "Kar Dağıtım Politikasının "okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar'ın görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
10 - 2019 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
11 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
13 - 2018 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Şirket'in güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
16 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2019 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,
17 - Şirket'in güncellenen "Bilgilendirme Politikası"nın okunması pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.09.2018, 08.11.2018 ve 22.03.2019 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
20 - Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı ‘Geri Alınan Paylar Tebliği' kapsamında Şirket'in kendi paylarını alması hakkında ki ‘Geri Alım Programı' önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
21 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 23.05.2019 tarihinde Perşembe günü saat 14:30'da şirket merkez adresi olan Yıldırım Mah.35.Sokak No:62 Menemen/İzmir adresinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak'ın başkanlığında, oy toplama memurluğuna Özlem Efecan 'ın ve Tutanak Yazmanlığına Ganimet Sevgili 'nin getirilmesine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3-2018 yılı Bağımsız Denetim raporlarının özeti okundu ve müzakere edildi.
4-2018 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.
5-Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
6-Şirket'in güncellenen "Kar Dağıtım Politikası genel kurulun onayına sunuldu,yapılan oylama sonucunda kabul edildi.
7-2018 yılı dönem zararı ile sonuçlandığından kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
8-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçimi yapıldı.Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nazım Torbaoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Burak Kızak ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Barış Kızak 3 yılı süre ile görev yapmak üzere yeniden seçildiler.
Sn Rıfat Kamaşak ve Sn Abdullah Günhan Aksoy Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.
9-İcrada görevli Yönetim Kurulu Üyeleri Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak 'a 20.700.TL net, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Rıfat Kamaşak ve Abdullah Günhan Aksoy' a 6.900 TL ücret ödenmesi kabul edildi.
10-Şirketin 2019 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bir yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
11-Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verildi.
12-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
13-2018 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yeralan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel kurula bilgi verildi.
14-2018 yılı içerisinde İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
15- Şirket'in güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası onaya sunuldu ve kabul edildi.
16-2018 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2019 yılı azami bağış sınırının konsolide cironun binde biri(%0,1) oranında olması kabul edildi.
17-Şirket'in güncellenen "Bilgilendirme Politikası ile ilgili pay sahipleri bilgilendirildi.
18-Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat,rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
19-Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.09.2018, 08.11.2018 ve 22.03.2019 tarihli kararları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi ve onaylandı.
20-Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı ‘Geri Alınan Paylar Tebliği' kapsamında Şirket'in kendi paylarını alması hakkında ki ‘Geri Alım Programı' önerisi genel kurulda onaylandı.
21-Dilek Ve Temennilerde, elektronik ortamda söz alan yatırımcılar tarafından bağlı ortaklığımız AVOD Altın hakkında bilgi talebinde bulunuldu.Yönetim Kurulu tarafından istenilen bilgilerin detaylı olduğundan bahisle isteyen yatırımcıların şirketimizle e-mail yolu ile iletişime geçmeleri halinde kendilerine yazılı bilgi verileceği bildirildi


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.05.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AVOD2018HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 AVOD2018Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3 AVOD2018Tutanak Ekleri.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.05.2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765706


BIST
12:19100.418
Değişim :  0,08% |  79,24
Açılış :  100.641  
Önceki Kapanış :  100.339  
En Yüksek
100.964
En Düşük
99.933