***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2017 18:12

***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 175.332.726 129.005.683
Satışların Maliyeti
28 -165.569.215 -123.137.844
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.763.511 5.867.839
BRÜT KAR (ZARAR)
9.763.511 5.867.839
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.442.896 -1.119.174
Pazarlama Giderleri
29 -3.532.937 -2.722.346
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.548.982 2.976.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.414.786 -2.233.974
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.921.874 2.769.204
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 55.091 371.521
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -6.300
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.970.665 3.140.725
Finansman Gelirleri
33 53.395 9.294
Finansman Giderleri
33 -413.837 -430.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.610.223 2.719.571
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-789.292 -476.685
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.001.899 -742.361
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 212.607 265.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.820.931 2.242.886
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.820.931 2.242.886
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 2.820.931 2.242.886
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00188000 0,00149000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -12.476 954.183 11.716.566 1.044.673 29.276.834 29.276.834
Transferler
303.870 740.803 -1.044.673
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-224 2.242.886 2.242.662 2.242.662
Kar Payları
-751.410 -751.410 -751.410
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -12.700 1.258.053 11.705.959 2.242.886 30.768.086 30.768.086
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 12.700 1.258.053 11.705.959 2.242.886 30.768.086 30.768.086
Transferler
145.670 2.097.216 -2.242.886
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-162.259 2.820.931 2.658.672 2.658.672
Kar Payları
-751.411 -751.411 -751.411
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-90.000 -90.000 -90.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -174.959 1.403.723 12.961.764 2.820.931 32.585.347 32.585.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.316.404 10.321.075
Dönem Karı (Zararı)
2.820.931 2.242.886
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.820.931 2.242.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.836.126 589.395
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 948.186 905.577
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 396.390 -54.430
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 396.390 -54.430
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 569.346 42.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 130.770 42.979
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
438.576
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 214.781 -38.999
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 161.666 86.685
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 53.115 -125.684
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -253.172 -265.732
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-39.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.225.172 7.178.676
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-37 -3.295.344 2.884.717
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 -96.925 354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.198.419 2.884.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-37 355.258 -273.535
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 325.975 -232.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 29.283 -40.561
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.863.310 3.181.717
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -3.844.992 -1.717.040
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-37 -1.424.947 345.933
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.424.947 345.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 240.319 3.016
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-37 -686.442 463.899
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 -315.529 54.212
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -370.913 409.687
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 298.130 2.086.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -3.844 203.934
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 41.116 158.974
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -44.960 44.960
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.568.115 10.010.957
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 251.711 310.118
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.195.302 -2.018.223
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 41.525 367.613
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -971.827 -2.385.836
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-265.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.349.055 -8.067.942
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 7.190.466
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -7.316.532
Ödenen Temettüler
27 -751.411 -751.410
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-90.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-162.651 234.910
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -162.651 234.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 419.985 185.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
257.334 419.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.820.931 2.242.886
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-162.259 -224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -202.824 -280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.565 56
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35 40.565 56
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-162.259 -224
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.658.672 2.242.662
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.658.672 2.242.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 257.334 419.985
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
14.823.665 12.086.377
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 97.515 590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 14.726.150 12.085.787
Diğer Alacaklar
250.404 605.662
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 0 325.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 250.404 279.687
Stoklar
12 15.265.581 13.402.271
Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.123.275 2.299.758
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37 4 4
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.123.271 2.299.754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 3.844 44.960
ARA TOPLAM
35.724.103 28.859.013
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.724.103 28.859.013
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 1.006 1.005
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.006 1.005
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 288.700 26.600
Maddi Duran Varlıklar
16 12.443.316 12.409.382
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 5.734 15.247
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.596.313 574.838
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.540.373 1.287.201
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.875.442 14.314.273
TOPLAM VARLIKLAR
51.599.545 43.173.286
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 7.489.704 72.668
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 226.570
Ticari Borçlar
3.128.230 4.500.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.128.230 4.500.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 588.920 348.601
Diğer Borçlar
699.237 1.385.679
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 488.236 803.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 211.001 581.914
Ertelenmiş Gelirler
13 5.839.896 5.541.765
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 251.711 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
644.513 188.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 195.641 178.053
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
23 448.872 10.296
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 44.960
ARA TOPLAM
18.642.211 12.308.654
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.642.211 12.308.654
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
10 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
371.987 96.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 371.987 96.546
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
23 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
371.987 96.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.014.198 12.405.200
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.585.347 30.768.086
Ödenmiş Sermaye
27 15.028.200 15.028.200
Sermaye Düzeltme Farkları
27 545.688 545.688
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-174.959 -12.700
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -174.959 -12.700
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.403.723 1.258.053
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 12.961.764 11.705.959
Net Dönem Karı veya Zararı
2.820.931 2.242.886
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.585.347 30.768.086
TOPLAM KAYNAKLAR
51.599.545 43.173.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592412


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271