***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 18:43

***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 7.550.954 8.895.027
Satışların Maliyeti
12 -5.303.033 -6.531.619
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.247.921 2.363.408
BRÜT KAR (ZARAR)
2.247.921 2.363.408
Genel Yönetim Giderleri
-814.672 -821.869
Pazarlama Giderleri
-694.027 -751.669
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-10.812 -743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
606.415 587.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.018.851 -677.578
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
315.974 699.439
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.712 174.123
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
328.686 873.562
Finansman Giderleri
13 -1.675.911 -1.288.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.347.225 -414.685
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-66.571 278.606
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-66.571 278.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.413.796 -136.079
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.413.796 -136.079
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-60.446 36.988
Ana Ortaklık Payları
-1.353.350 -173.067
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 -0,05560000 -0,00860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.080.000 235.912 441.055 3.040.554 -152.313 41.520 73.666 -5.582.101 -1.820.789 6.357.504 1.232.030 7.589.534
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.080.000 235.912 441.055 3.040.554 -152.313 41.520 73.666 -5.582.101 -1.820.789 6.357.504 1.232.030 7.589.534
Transferler
-1.820.789 1.820.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.159 -173.067 -129.908 -129.908
Dönem Karı (Zararı)
-173.067 -173.067 -173.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
43.159 43.159 43.159
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
36.988 36.988
Dönem Sonu Bakiyeler
11 10.080.000 235.912 441.055 3.040.554 -109.154 41.520 73.666 -7.402.890 -173.067 6.227.596 1.269.018 7.496.614
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 12.165.862 235.912 441.055 3.040.554 -182.198 41.520 73.451 -7.359.908 -855.852 7.600.396 1.515.474 9.115.870
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.165.862 235.912 441.055 3.040.554 -182.198 41.520 73.451 -7.359.908 -855.852 7.600.396 1.515.474 9.115.870
Transferler
-6.425 -855.852 855.852 -6.425 -6.425
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.484 -1.532.280 -1.650.764 -1.650.764
Dönem Karı (Zararı)
-1.471.834 -1.471.834 -1.471.834
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.484 -60.446 -178.930 -178.930
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
178.932 178.932 -58.436 120.496
Dönem Sonu Bakiyeler
11 12.165.862 235.912 441.055 3.034.129 -300.682 41.520 73.451 -8.215.760 -1.353.348 6.122.137 1.457.038 7.579.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
704.417 617.565
Dönem Karı (Zararı)
15 -1.413.796 -136.079
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.413.796 -136.079
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.914.465 1.627.379
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 157.757 329.194
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19.379 -49.009
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 19.379 -49.009
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-97.936 166.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-97.936 166.545
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.675.911 1.288.247
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 1.675.911 1.288.247
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
417.333 171.008
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
66.571 -278.606
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
675.450
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-796.252 -873.735
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 859.482 -2.149.914
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-457.709 -1.210.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.317.191 -939.145
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.307.053 -510.732
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.197 -59.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.248.856 -451.605
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -1.218.113 -120.839
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -1.263.099 3.755
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 768.325 1.299.468
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.515
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
780.840 1.299.468
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.364.206 604.527
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-523.847 -53.718
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.888.053 658.245
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
704.417 617.565
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-92.220 -146.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9 12.712 50.550
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.712 50.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -104.932 -197.375
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-101.083 -197.375
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.849
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-910.346 -753.067
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 653.953 534.878
Kredilerden Nakit Girişleri
653.953 534.878
Ödenen Faiz
13 -1.564.299 -1.287.945
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-298.149 -282.327
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20 -298.149 -282.327
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 654.539 306.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
356.390 23.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.413.796 -136.079
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-118.484 43.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -118.484 43.159
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-118.484 43.159
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.532.280 -92.920
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-60.446 36.988
Ana Ortaklık Payları
-1.471.834 -129.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 356.390 654.539
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
0 0
Finansal Yatırımlar
0 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
0 0
Vadeli Mevduatlar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
0 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
3-4 7.943.034 8.778.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.579.794 3.098.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.363.240 5.680.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
0 0
Diğer Alacaklar
3-5 523.275 465.078
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 523.275 465.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 10.175.879 8.957.766
Proje Halindeki Stoklar
0 0
Canlı Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.830.990 1.582.763
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.830.990 1.582.763
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.147 3.147
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
39.956 17.249
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
39.956 17.249
ARA TOPLAM
21.872.671 20.459.341
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 833.682 833.682
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.706.353 21.293.023
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
0 0
Vadeli Mevduatlar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
3-4 38.110 61.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 38.110 61.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Canlı Varlıklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
8 9.980.514 10.096.248
Arazi ve Arsalar
3.415.000 3.415.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
64.464 66.191
Binalar
2.501.668 2.544.536
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.133.238 1.451.412
Taşıtlar
105.056 41.918
Mobilya ve Demirbaşlar
106.142 117.695
Özel Maliyetler
0 0
Taşıyıcı Bitkiler
0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.258.103 2.062.653
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
396.843 396.843
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9-10 54.636 56.646
Şerefiye
10 36.248 36.248
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
0 0
Diğer Haklar
0 0
Patentler
0 0
Markalar
0 0
Lisanslar
0 0
Bilgisayar Yazılımları
9 18.388 20.398
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15.272 400
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 15.272 400
Ertelenmiş Vergi Varlığı
704.268 741.218
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
0 0
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.792.800 10.956.339
TOPLAM VARLIKLAR
33.499.153 32.249.362
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.998.380 8.014.594
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 7.998.380 8.014.594
Banka Kredileri
16 7.868.012 7.845.170
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 130.368 169.424
Diğer Finansal Yükümlülükler
28.949
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
28.949
Ticari Borçlar
3-4 7.095.703 6.327.378
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 18.013 30.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 7.077.690 6.296.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.269.121 468.075
Diğer Borçlar
3-5 1.986.057 1.498.912
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7.685 54.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.978.372 1.444.202
Ertelenmiş Gelirler
3-7 1.863.789 1.727.729
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3 67.054 179.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 1.796.735 1.547.763
Kısa Vadeli Karşılıklar
179.660 246.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
122.492 189.404
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
57.168 57.168
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
72.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
72.232
ARA TOPLAM
20.493.891 18.283.260
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.493.891 18.283.260
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.983.084 1.395.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 1.983.084 1.395.267
Banka Kredileri
16 1.983.084 1.350.613
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 0 44.654
Diğer Finansal Yükümlülükler
53.401
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
53.401
Diğer Borçlar
3-5 2.533.244 2.524.777
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.480.398 1.844.308
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.052.846 680.469
Uzun Vadeli Karşılıklar
856.358 930.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
856.358 930.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.426.087 4.850.232
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.919.978 23.133.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.122.137 7.600.396
Ödenmiş Sermaye
11 12.165.862 12.165.862
Sermaye Düzeltme Farkları
11 235.912 235.912
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 441.055 441.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.774.967 2.899.876
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.774.967 2.899.876
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 3.034.129 3.040.554
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -300.682 -182.198
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 41.520 41.520
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 73.451 73.451
Yasal Yedekler
11 73.451 73.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -8.215.760 -7.359.908
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.353.350 -855.852
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.457.038 1.515.474
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.579.175 9.115.870
TOPLAM KAYNAKLAR
33.499.153 32.249.362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551576


BIST
14:0894.684
Değişim :  -0,88% |  -838,02
Açılış :  95.730  
Önceki Kapanış :  95.522  
En Yüksek
96.117
En Düşük
94.440