***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.03.2018 21:29

***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 6.777.044 12.762.480
Satışların Maliyeti
16 -6.218.126 -10.380.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
558.918 2.382.479
BRÜT KAR (ZARAR)
558.918 2.382.479
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.764.895 -1.743.052
Pazarlama Giderleri
17 -829.003 -1.218.092
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -10.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.990.983 1.552.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -467.992 -2.966.910
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-511.989 -2.003.501
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.627.178
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-511.989 2.623.677
Finansman Gelirleri
19 556.962
Finansman Giderleri
19 -1.365.856 -2.745.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.320.883 -121.882
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
204.360 685.515
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 204.360 685.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.116.523 563.633
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.116.523 563.633
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-820.733 -118.857
Ana Ortaklık Payları
-295.790 682.490
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.165.862 235.912 441.055 3.040.554 -182.198 41.520 73.451 -7.359.908 -855.852 7.600.396 1.515.474 9.115.870
Transferler
-855.852 855.852
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.040.554 -461.824 682.490 -2.819.888 -118.857 -2.938.745
Dönem Karı (Zararı)
682.490 682.490 682.490
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.040.554 -461.824 -3.502.378 -3.502.378
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
2.001 2.001
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1 -1 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
12.165.862 235.912 441.055 -644.022 41.520 73.451 -8.215.761 682.490 4.780.507 1.398.618 6.179.125
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.165.862 235.912 441.055 -644.022 41.520 73.451 -8.215.761 682.490 4.780.507 1.398.618 6.179.125
Transferler
682.490 -682.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
75.021 -89.161 -295.790 -309.930 -820.733 -1.130.663
Dönem Karı (Zararı)
-295.790 -295.790 -295.790
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
75.021 -89.161 -14.140 -14.140
Dönem Sonu Bakiyeler
12.165.862 235.912 441.055 -569.001 41.520 73.451 -7.533.271 -295.790 4.470.577 577.885 5.048.462


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.183.050 1.811.992
Dönem Karı (Zararı)
-1.116.523 563.633
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.116.523 563.633
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
400.331 -208.733
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 342.803 750.166
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-21.043 818.557
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -149.629 387.096
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 431.461
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 128.586
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
589.337 -684.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -86.148 -627.469
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
307.188 -57.168
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 190.732
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.560
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
171.792
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.213
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
799.968
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
310.548 2.745.559
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 41.713 2.745.559
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 268.835
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.788
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.437.714
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.437.714
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -189.356 -797.824
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.040.554
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.040.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.899.242 1.457.092
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 308.319 -311.553
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.602.317 4.747.689
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 132.862 2.381.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.469.455 2.365.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.818 60.132
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 3.225 461.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -89.043 -401.721
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 184.775 -1.422.187
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -138.011 -1.991.392
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.365.303 -2.232.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -104.704 -30.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.260.599 -2.202.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -37.879 925.839
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 411.487 2.896.447
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -145.850 2.228.491
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 557.337 667.956
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 -142.645 -847.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
162.000 -367.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
162.000 -367.743
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.183.050 1.811.992
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.504.896 5.199.079
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
2.001
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
1.437.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.182 6.061.262
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 57.444 6.061.262
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 9.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-864.184
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -864.184
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.958.228 -7.379.159
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
686.273 10.345.271
Kredilerden Nakit Girişleri
6 686.273 10.345.271
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.333.953 -14.978.871
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.333.953 -14.978.871
Ödenen Faiz
6 -310.548 -2.745.559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-270.282 -368.088
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-270.282 -368.088
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 286.451 654.539
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.169 286.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.116.523 563.633
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-149.178 -461.824
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-75.021 -461.824
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-89.161
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.004
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 15.004
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-149.178 -461.824
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.265.701 101.809
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-820.733 -118.857
Ana Ortaklık Payları
-444.968 220.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.169 286.451
Finansal Yatırımlar
5 311.553
Ticari Alacaklar
7 1.122.593 4.070.713
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 487.786 778.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 634.807 3.292.506
Diğer Alacaklar
103.668 17.850
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 3.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 103.668 14.625
Stoklar
9 9.763.717 9.948.492
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.616.531 2.551.383
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
660
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.616.531 2.550.723
Diğer Dönen Varlıklar
51.200 384.992
ARA TOPLAM
12.673.878 17.571.434
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
2 833.682 833.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.507.560 18.405.116
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 210.468 22.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 210.468 22.224
Maddi Duran Varlıklar
11 3.667.412 4.156.820
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 39.092 48.830
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.096.035 1.023.172
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.759.506 1.542.189
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.772.513 6.793.235
TOPLAM VARLIKLAR
21.280.073 25.198.351
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 783.600 2.812.209
Ticari Borçlar
7 2.845.757 4.094.524
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 11.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.833.925 4.094.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.356.035 1.393.914
Diğer Borçlar
8 3.485.107 1.836.860
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 990.737 161.979
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.494.370 1.674.881
Ertelenmiş Gelirler
10 1.537.766 880.443
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
750.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
787.510 880.443
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.060 108.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 39.060 108.122
ARA TOPLAM
10.047.325 11.126.072
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.047.325 11.126.072
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.344.981 1.964.052
Ticari Borçlar
7 16.817
Diğer Borçlar
8 4.040.808 5.083.276
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.990.922 3.965.530
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.049.886 1.117.746
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 753.719 845.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
753.719 845.826
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27.961
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.184.286 7.893.154
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.231.611 19.019.226
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.470.577 4.780.507
Ödenmiş Sermaye
15 12.165.862 12.165.862
Sermaye Düzeltme Farkları
15 235.912 235.912
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 441.055 441.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-616.642 -602.502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-569.001 -644.022
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -569.001 -644.022
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -47.641 41.520
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.451 73.451
Yasal Yedekler
15 73.451 73.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -7.533.271 -8.215.761
Net Dönem Karı veya Zararı
-295.790 682.490
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 577.885 1.398.618
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.048.462 6.179.125
TOPLAM KAYNAKLAR
21.280.073 25.198.351http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670938


BIST
12:54100.455
Değişim :  0,12% |  116,24
Açılış :  100.641  
Önceki Kapanış :  100.339  
En Yüksek
100.964
En Düşük
99.933