***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 19:38

***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 12.762.480 17.330.866
Satışların Maliyeti
27 -10.380.001 -12.796.737
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.382.479 4.534.129
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.382.479 4.534.129
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.743.052 -1.455.394
Pazarlama Giderleri
28 -1.218.092 -1.396.169
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -10.812 -2.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 1.552.886 1.192.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -2.966.910 -976.675
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.003.501 1.895.667
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 4.627.178 179.999
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.623.677 2.075.666
Finansman Giderleri
31 -2.745.559 -3.098.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-121.882 -1.023.115
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
685.515 206.206
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 685.515 206.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
563.633 -816.909
DÖNEM KARI (ZARARI)
563.633 -816.909
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 -118.857 38.943
Ana Ortaklık Payları
26 682.490 -855.852
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 10.080.000 235.912 441.055 3.040.554 -152.313 41.520 73.666 -5.582.102 -1.820.789 6.357.503 1.232.030 7.589.533
Transferler
-1.820.789 1.820.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.885 -855.852 -885.737 38.943 -846.794
Dönem Karı (Zararı)
-855.852 -855.852
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.885 -29.885
Sermaye Arttırımı
2.085.862 2.085.862 2.085.862
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-215 42.983 42.768 244.501 287.269
Dönem Sonu Bakiyeler
26 12.165.862 235.912 441.055 3.040.554 -182.198 41.520 73.451 -7.359.908 -855.852 7.600.396 1.515.474 9.115.870
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 12.165.862 235.912 441.055 3.040.554 -182.198 41.520 73.451 -7.359.908 -855.852 7.600.396 1.515.474 9.115.870
Transferler
-855.852 855.852
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.040.554 -461.824 682.490 -2.819.888 -118.857 -2.938.745
Dönem Karı (Zararı)
682.490 682.490 682.490
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.040.554 -461.824 -3.502.378 -3.502.378
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
2.001 2.001
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1 -1 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
26 12.165.862 235.912 441.055 -644.022 41.520 73.451 -8.215.761 682.490 4.780.507 1.398.618 6.179.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.811.992 2.003.004
Dönem Karı (Zararı)
563.633 -816.909
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
563.633 -816.909
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-208.733 3.633.501
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 750.166 642.246
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
818.557 223.937
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 387.096 219.847
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 431.461 4.090
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-684.637 -427.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -627.469 -248.002
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -57.168 -179.401
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.745.559 3.098.781
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 2.745.559 3.098.781
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24-34 -797.824 -206.206
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.040.554
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.040.554
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
302.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.457.092 -813.588
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
38 -311.553
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.747.689 -1.162.479
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7 2.381.988 -1.092.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.365.701 -70.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
60.132 -52.703
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-8 461.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -401.721 -52.703
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.422.187 -868.922
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.991.392 -311.975
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.232.854 1.831.933
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7 -30.528 30.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.202.326 1.801.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 925.839 73.221
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.896.447 -120.409
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-8 2.228.491
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 667.956 -120.409
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 -847.286 -213.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-367.743 11.423
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 -367.743 11.423
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.811.992 2.003.004
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.199.079 48.932
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
2.001
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
38 257.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.061.262 244.515
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 6.061.262 244.515
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-864.184 -452.583
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-864.184 -452.583
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.379.159 -1.703.645
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.085.862
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26 2.085.862
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.345.271
Kredilerden Nakit Girişleri
38 10.345.271
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.978.871 -690.726
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
38 -14.978.871 -690.726
Ödenen Faiz
31 -2.745.559 -3.098.781
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-368.088 348.291
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-368.088 348.291
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43 654.539 306.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43 286.451 654.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
563.633 -816.909
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-461.824 -29.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -461.824 -29.885
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-461.824 -29.885
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.809 -846.794
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 -118.857 38.943
Ana Ortaklık Payları
26 220.666 -885.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
43 286.451 654.539
Finansal Yatırımlar
38 311.553
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
311.553
Ticari Alacaklar
6-7 4.070.713 8.778.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 778.207 3.098.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.292.506 5.680.431
Diğer Alacaklar
6-8 17.850 465.078
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.225 465.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.625
Stoklar
9 9.948.492 8.957.766
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.551.383 1.582.763
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
660
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.550.723 1.582.763
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 3.147
Diğer Dönen Varlıklar
25 384.992 17.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
384.992 17.249
ARA TOPLAM
17.571.434 20.459.341
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
32 833.682 833.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.405.116 21.293.023
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6-7 22.224 61.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 61.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 22.224
Maddi Duran Varlıklar
13 4.156.820 10.096.248
Arazi ve Arsalar
3.415.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
66.191
Binalar
2.544.536
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.566.636 1.848.255
Taşıtlar
103.120 41.918
Mobilya ve Demirbaşlar
82.495 117.695
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.404.569 2.062.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14-15 48.830 56.646
Şerefiye
15 36.248 36.248
Bilgisayar Yazılımları
14 12.582 20.398
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.023.172 400
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.023.172 400
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 1.542.189 741.218
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.793.235 10.956.339
TOPLAM VARLIKLAR
25.198.351 32.249.362
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
38 2.812.209 8.014.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
38 2.812.209 8.014.594
Banka Kredileri
38 2.767.555 7.845.170
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
38 44.654 169.424
Ticari Borçlar
6-7 4.094.524 6.327.378
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 30.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.094.524 6.296.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 1.393.914 468.075
Diğer Borçlar
6-8 1.836.860 1.498.912
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 161.979 54.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.674.881 1.444.202
Ertelenmiş Gelirler
6-10 880.443 1.727.729
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 179.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 880.443 1.547.763
Kısa Vadeli Karşılıklar
19-21 108.122 246.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 108.122 189.404
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 57.168
ARA TOPLAM
11.126.072 18.283.260
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.126.072 18.283.260
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
38 1.964.052 1.395.267
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
38 1.964.052 1.395.267
Banka Kredileri
38 1.964.052 1.350.613
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
38 44.654
Diğer Borçlar
6-8 5.083.276 2.524.777
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.965.530 1.844.308
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.117.746 680.469
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 845.826 930.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
845.826 930.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38 7.893.154 4.850.232
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.019.226 23.133.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.780.507 7.600.396
Ödenmiş Sermaye
26 12.165.862 12.165.862
Sermaye Düzeltme Farkları
26 235.912 235.912
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26 441.055 441.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-602.502 2.899.876
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-602.502 2.899.876
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 3.040.554
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -644.022 -182.198
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 41.520 41.520
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.451 73.451
Yasal Yedekler
26 73.451 73.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -8.215.761 -7.359.908
Net Dönem Karı veya Zararı
682.490 -855.852
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 1.398.618 1.515.474
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.179.125 9.115.870
TOPLAM KAYNAKLAR
25.198.351 32.249.362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592857


BIST18:05103.072
Değişim :  0,61% |  624,54
Açılış :  102.707  
Önceki Kapanış :  102.447  
En Yüksek
103.258
En Düşük
102.309