***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.09.2017 19:37***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.712.602 7.550.954
Satışların Maliyeti
16 -2.715.097 -5.303.033
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.495 2.247.921
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.495 2.247.921
Genel Yönetim Giderleri
-511.043 -814.672
Pazarlama Giderleri
-432.776 -694.027
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-10.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
948.018 606.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.737.499 -1.018.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.735.795 315.974
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
632.338 12.712
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.471
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.108.928 328.686
Finansman Giderleri
17 -573.525 -1.675.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.682.453 -1.347.225
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
62.669 -66.571
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 62.669 -66.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.619.784 -1.413.796
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.619.784 -1.413.796
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 -878.950 -60.446
Ana Ortaklık Payları
19 -1.740.834 -1.353.350
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 3.040.554 -182.198 41.520 41.520 73.451 -7.359.908 -855.852 -8.215.760 7.600.396 1.515.474 9.115.870
Transferler
-6.425 -855.852 855.852 -6.425 -6.425 -6.425
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -118.484 -1.532.280 -1.532.280 -1.650.764 -1.650.764
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
178.932 178.932 178.932 -58.436 120.496
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 3.034.129 -300.682 41.520 41.520 73.451 -8.215.760 -1.353.348 -9.575.533 6.122.139 1.457.038 7.579.177
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -644.022 -644.022 41.520 -602.502 73.451 -8.215.761 682.490 -7.533.271 4.780.507 1.398.618 6.179.125
Transferler
682.490 -682.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 9.638 9.638 9.638 -1.740.834 -1.740.834 -1.731.196 -878.950 -2.610.146
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 12.165.862 235.912 441.055 -634.384 -634.384 41.520 -592.864 73.451 -7.533.271 -1.740.834 -9.274.105 3.049.311 519.668 3.568.979
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.165.862 235.912 441.055 -634.384 -634.384 41.520 -592.864 73.451 -7.533.271 -1.740.834 -9.274.105 3.049.311 519.668 3.568.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.170.250 704.417
Dönem Karı (Zararı)
-1.740.834 -1.413.796
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 -1.740.834 -1.413.796
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-861.412 2.914.465
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
251.634 157.757
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
381.361 19.379
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 19.379
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
311.553 0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
69.808 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-472.449 -97.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -402.697 -97.936
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-69.752 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-82.748 1.675.911
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
7 -364.958 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 282.210 1.675.911
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 417.333
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -60.260 66.571
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-878.950 675.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.772.496 -796.252
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.730.842 859.482
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,20 322.511 -457.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.408.331 1.317.191
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.369 -1.307.053
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.131 -58.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.238 -1.248.856
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -69.614 -1.218.113
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 302.480 -1.263.099
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
543.909 768.325
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,2 89 -12.515
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 543.820 780.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 332.697 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.330 1.364.206
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,20 -418.728 -523.847
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 349.398 1.888.053
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 1.724.632 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-698.751 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-698.751 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.170.250 704.417
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
459.127 -92.220
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
490.256 12.712
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 490.256 12.712
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.129 -104.932
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -31.129 -101.083
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -3.849
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.905.435 -910.346
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 653.953
Ödenen Faiz
-1.905.435 -1.564.299
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-276.058 -298.149
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-276.058 -298.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 286.451 654.539
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.393 356.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.619.784 -1.413.796
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.638 -118.484
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 12.047 -148.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.409 29.621
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.409 29.621
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.638 -118.484
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.610.146 -1.532.280
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-878.950 -60.446
Ana Ortaklık Payları
-1.731.196 -1.471.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.393 286.451
Finansal Yatırımlar
5 0 311.553
Ticari Alacaklar
1.898.942 4.070.713
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,20 455.696 778.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.443.246 3.292.506
Diğer Alacaklar
42.219 17.850
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,20 21.356 3.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.863 14.625
Stoklar
9 10.018.106 9.948.492
Peşin Ödenmiş Giderler
2.513.046 2.551.383
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 660
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.513.046 2.550.723
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 22.994 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.060.749 384.992
ARA TOPLAM
15.566.449 17.571.434
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
763.874 833.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.330.323 18.405.116
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
250.695 22.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 250.695 22.224
Maddi Duran Varlıklar
11 3.458.068 4.156.820
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 36.821 48.830
Peşin Ödenmiş Giderler
10 759.029 1.023.172
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.602.449 1.542.189
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.107.062 6.793.235
TOPLAM VARLIKLAR
22.437.385 25.198.351
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 881.716 2.812.209
Ticari Borçlar
4.273.475 4.094.524
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,20 89 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.273.386 4.094.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.726.611 1.393.914
Diğer Borçlar
1.551.679 1.836.860
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,20 213.950 161.979
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.337.729 1.674.881
Ertelenmiş Gelirler
2.605.075 880.443
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10,20 1.776.651 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 828.424 880.443
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.370 108.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.370 108.122
ARA TOPLAM
11.076.926 11.126.072
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.076.926 11.126.072
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.989.110 1.964.052
Diğer Borçlar
5.299.127 5.083.276
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,20 3.494.831 3.965.530
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.804.296 1.117.746
Uzun Vadeli Karşılıklar
503.243 845.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 503.243 845.826
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.791.480 7.893.154
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.868.406 19.019.226
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.049.311 4.780.507
Ödenmiş Sermaye
15 12.165.862 12.165.862
Sermaye Düzeltme Farkları
15 235.912 235.912
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 441.055 441.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-592.864 -602.502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-634.384 -644.022
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -634.384 -644.022
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 41.520 41.520
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.451 73.451
Yasal Yedekler
15 73.451 73.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -7.533.271 -8.215.761
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -1.740.834 682.490
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 519.668 1.398.618
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.568.979 6.179.125
TOPLAM KAYNAKLAR
22.437.385 25.198.351http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/631272


BIST
16:21107.427
Değişim :  0,54% |  581,11
Açılış :  107.197  
Önceki Kapanış :  106.846  
En Yüksek
107.550
En Düşük
106.634
BIST En Aktif Hisseler
MARKA 0,92 9.949.579 % 15,00  
HURGZ 1,46 240.295.149 % 14,96  
MTRYO 1,81 13.209.387 % 14,56  
OYLUM 4,08 14.882.448 % 13,02  
UZERB 1,43 37.921 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3770 7,4140 % -0,46  
Frank 5,7441 5,7787 % -0,68  
Riyal 1,5196 1,5272 % -0,42  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.469 1.470 -2,14  
Altın Gr. 270 270 -1,94  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -8,00  
Tam 1.782 1.827 -8,62  
Yarım 861 884 -4,17  
Çeyrek 432 442 -2,08  
Gümüş.Ons 17,14 17,16 0,10  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 -0,00  
B. Petrol 61,73 61,73 -0,71