***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.06.2017 17:09

***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BALATACILAR A.Ş. 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 18.04.2017
Genel Kurul Tarihi 15.05.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres KEMALPAŞA O.S.B MAH.İZMİR KEMALPAŞA CAD.NO:48 KEMALPAŞA-İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2016 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2016 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4 - 2016 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7 - 2017 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Balatacılar-2016-GK İlan.pdf - İlan Metni
EK: 2 Balatacılar-2016-GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığı'na ADİL SEMERCİOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı, Toplantı Katipliği'ne ALİ PENAH BOZYİĞİT ‘i atadı. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 yılı yıllık Faaliyet Raporu ADİL SEMERCİOĞLU tarafından okundu, müzakere edildi. Hissedarlardan Ali Çakıroğlu söz alarak Şirket Bankalardan kredi kullanmadığı için işletme sermayesine ihtiyaç duyulduğunu bu ihtiyacı karşılamak için kendi hisselerini satabileceğini ve satılan tutarın bedelinin tamamını şirkete verebileceğini daha sonra yapılacak sermaye artışlarında hisselerini tekrar geri alabileceğini ifade etti.
Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması tarafından hazırlanan 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Söz alan olmadı.
2016 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı.2016 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile tasdik edildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında ise: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi oylamalarına katılmayarak oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildiler.
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti hakkında yapılan müzakere sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine aylık her hangi bir ücret verilmemesine, sadece şirketle ilgili yol, yemek ve otel masraflarının belgelendirmek suretiyle şirket tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
Şirketin 2017 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (11.9.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda 2.587.267,04 TL. Şirket karının dağıtılmamasına, Bu karın içerisinde Şirketin İzmir/Kemalpaşa da kayıtlı 481.11.b pafta, 495 no.lu ada ve 8 Parsel de bulunan gayrimenkulün satılması sonucu elde edilen 5.244.399,79 TL satış gelirinin %75'i olan 3.933.299,84 TL tutarın ileride şirket sermayesine eklenmek üzere gayrimenkul satış kazancı fonuna aktarılarak öz kaynaklar içinde izlenmesine, kalan tutar 1.311.099,95 TL'nin 2016 faaliyet zararlarına mahsup edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Üç (3) Yıl Süreyle görev yapmak ve Beş (5) kişiden oluşmak üzere verilen teklifte belirtilen Adil Semercioğlu, Mustafa Yaman, Hakkı Akdoğan, ibrahim Esendemir ve Ali Çakıroğlu'nun seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
T.T.K 334 ve 335 maddeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi hususunda yapılan oylamada oy birliği ile izin ve yetki verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Yönetim Kurulunca Şirketin Halk Bankası'na 2.500.000 (iki milyon beş yüz bin) TL işletme rehni olduğu bilgisi verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.06.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 BALATACILAR TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2016 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.05.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan genel Kurul Toplantısı kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.06.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/610767


BIST
12:44100.433
Değişim :  0,09% |  94,01
Açılış :  100.641  
Önceki Kapanış :  100.339  
En Yüksek
100.964
En Düşük
99.933