***BALAT***BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

13.07.2016 17:47

***BALAT***BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BALATACILAR A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Düzeltme Nedeni Tescil İlan tarihi yazılmış olduğundan düzeltme yapılmıştır. Tescil tarihi 01.07.2016 olarak düzeltilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 26.05.2016
Genel Kurul Tarihi 22.06.2016
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2016
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres Kemalpaşa O.S.B Mah.İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa-İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2015 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2015 yılı Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.
4 - 2015 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7 - 2016 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan, şirket Ana Sözleşmesi'nin 7 ve 8'inci. Maddelerinin değiştirilmesi ve 18. Maddenin ana sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin tadil tasarısının onaylanması.
10 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
13 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığı'na ADİL SEMERCİOĞLU oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Toplantı Katipliği'ne ALİ PENAH BOZYİĞİT ‘i atamıştır. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2015 yılı yıllık Faaliyet Raporu ADİL SEMERCİOĞLU tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.
Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması tarafından hazırlanan 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu.Söz alan olmadı.
2015 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı.2015 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile tasdik edildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında ise: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi oylamalarına katılmayarak oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildiler.
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti hakkında yapılan müzakere sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine aylık her hangi bir ücret verilmemesine, sadece şirketle ilgili yol, yemek ve otel masraflarının belgelendirmek suretiyle şirket tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
Şirketin 2016 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (11.9.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket zarar etmesi sebebiyle kar dağıtımı politikası oluşmadığından bu konu ile ilgili karar verilmedi.
Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan, şirket Ana Sözleşmesi'nin 7 ve 8'inci. Maddelerinin değiştirilmesi ve 18. Maddenin ana sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin tadil tasarısının yapılan görüşmeler sonucunda oy birliği ile Tadil edilmesine karar verilmiştir.
Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Üç (3) Yıl Müddetle görev yapmak ve beş (5) kişiden oluşmak üzere verilen teklifte belirtilen 14062777756 T.C kimlik numaralı Adil Semercioğlu, 34573596844 T.C kimlik numaralı Mustafa Yaman, 10330170410 T.C kimlik numaralı Hakkı Akdoğan, 13894171510 T.C kimlik numaralı Zeki Akdemir ve 63985025772 T.C kimlik numaralı İsmail Türkmen 'in seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
T.T.K 334 ve 335 maddeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi hususunda yapılan oylamada oy birliği ile izin ve yetki verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Yönetim Kurulunca Şirketin Halk Bankası'na 3.000.000 (üçmilyon) TL ipotek verildiği ayrıca Halk Bankasında 2.500.000 (iki milyon beş yüz bin) TL işletme rehni olduğu bilgisi verildi.
Dilekler ve kapanış bölümünde ise söz alan olmadı .Divan başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 12.00 de kapatıldı.22.06.2016


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 01.07.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2015 G.K TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 2015 G.K TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.06.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.07.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/544470


BIST
18:0598.415
Değişim :  3,71% |  3.519,11
Açılış :  98.406  
Önceki Kapanış :  94.896  
En Yüksek
98.731
En Düşük
98.002