***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2017 18:44

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
303.600 0 279.957 -35.028 4.464 19.412 203.399 311.424 583.131 1.670.359 1.670.359
Transferler
583.131 -583.131 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.050 162.037 144.987
Dönem Sonu Bakiyeler
303.600 279.957 -35.028 -12.586 19.412 203.399 894.555 162.037 1.815.346 1.815.346
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
303.600 -61.111 279.957 -48.354 -36.956 28.751 296.387 468.044 670.859 1.901.177 1.901.177
Transferler
670.859 -670.859 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.908 197.857 203.765 203.765
Dönem Sonu Bakiyeler
303.600 -61.111 279.957 -48.354 -31.048 28.751 296.387 1.138.903 197.857 2.104.942 2.104.942


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
278.376 256.613
Dönem Karı (Zararı)
197.857 162.037
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
161.168 107.775
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,19 59.878 49.251
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.432 7.680
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 9 14
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 8.423 7.666
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.154 34.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46.722 17.343
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.951 2.530
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 18.481 15.102
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-10.869 -5.735
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-19.711 -16.874
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-19.711 -16.874
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 54.761 43.740
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 523 -1.880
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -3.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.702 26.582
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.546 -28.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.690 -62.401
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-151.527 -47.447
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
254.942 181.686
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.892 -17.372
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
325.323 296.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -4.361 -3.953
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -42.586 -35.828
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-120.126 -134.083
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11,23 2.186 5.096
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -121.082 -131.642
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-119.908 -129.249
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.174 -2.393
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.230 -10.919
Alınan Temettüler
23 0 3.382
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.411 6.703
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 9.994 1.259
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
8.417 5.444
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
176.661 129.233
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.319 -5.601
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.342 123.632
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 577.519 347.636
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 752.861 471.268


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 756.229 578.435
Ticari Alacaklar
7 688.051 645.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
688.051 645.505
Diğer Alacaklar
8 101.918 51.289
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
89.858 39.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.060 11.758
Stoklar
9 1.262.124 1.119.020
Peşin Ödenmiş Giderler
13 137.739 107.328
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 1.517 131.528
Diğer Dönen Varlıklar
15 26.366 21.528
ARA TOPLAM
2.973.944 2.654.633
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.973.944 2.654.633
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 193.429 193.429
Diğer Alacaklar
4.064 4.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.064 4.012
Maddi Duran Varlıklar
10 2.155.083 2.090.824
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 7.927 7.402
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.927 7.402
Peşin Ödenmiş Giderler
13 33.025 36.112
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.351 2.725
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.395.879 2.334.504
TOPLAM VARLIKLAR
5.369.823 4.989.137
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 9.994 0
Ticari Borçlar
2.860.406 2.625.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 308.779 272.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.551.627 2.352.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
76.249 51.331
Diğer Borçlar
203 192
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
203 192
Ertelenmiş Gelirler
15.462 14.559
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 55.256 172.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 76.209 49.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.760 11.032
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
59.449 38.017
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 52.115 54.946
ARA TOPLAM
3.145.894 2.967.849
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.145.894 2.967.849
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 78.354 77.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
78.354 77.671
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 40.633 42.440
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.987 120.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.264.881 3.087.960
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.104.942 1.901.177
Ödenmiş Sermaye
16 303.600 303.600
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -61.111 -61.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
231.603 231.603
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
231.603 231.603
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 279.957 279.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.354 -48.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.297 -8.205
Yabancı Para Çevrim Farkları
-31.048 -36.956
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28.751 28.751
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28.751 28.751
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
296.387 296.387
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.138.903 468.044
Net Dönem Karı veya Zararı
197.857 670.859
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.104.942 1.901.177
TOPLAM KAYNAKLAR
5.369.823 4.989.137


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 5.706.635 4.810.756
Satışların Maliyeti
17 -4.721.101 -4.014.126
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
985.534 796.630
BRÜT KAR (ZARAR)
985.534 796.630
Genel Yönetim Giderleri
18 -98.013 -79.067
Pazarlama Giderleri
18 -643.619 -523.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.036 5.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.411 -4.088
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
246.527 194.607
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 5.262
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -523 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
246.004 199.869
Finansman Gelirleri
21 10.166 15.284
Finansman Giderleri
22 -3.552 -9.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
252.618 205.777
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-54.761 -43.740
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -56.099 -46.130
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.338 2.390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
197.857 162.037
DÖNEM KARI (ZARARI)
197.857 162.037
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
197.857 162.037
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç (Tam TL) 0,65000000 0,53000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.908 -17.050
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.908 -17.050
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.908 -17.050
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
203.765 144.987
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
203.765 144.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605725


BIST11:3295.614
Değişim :  0,23% |  219,39
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
95.694
En Düşük
95.271