***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.05.2018 10:48

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 22.03.2018
Genel Kurul Tarihi 25.04.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SANCAKTEPE
Adres Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,
2 - 2017 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2017 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4 - 2017 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması
6 - 2017 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9 - Şirketin 2017 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - Temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1) 2017 yılı karından ortaklara 576.840.000 TL brüt nakit kar payı dağıtılmasına
(Hisse başına brüt 1,90 TL) ve kar payının iki taksitte ödenmesine, ilk taksidin 6 Haziran 2018 tarihinden
itibaren her bir pay için brüt 1,10 TL olarak, ikinci taksidin ise 7 Kasım 2018 tarihinden itibaren her bir pay
için brüt 0,80 TL olarak dağıtılmasına karar verildi.
2)Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Latif TOPBAŞ, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI,
Jozef Wilhelmus Johannes SİMONS, Ahmet AKÇA (bağımsız üye) ve Bekir PAKDEMİRLİ'nin
(bağımsız üye) seçilmelerine ve üyelere aylık 7.500 TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.
3)Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri
hususlarında gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.
4)2018 yılında bağımsız denetim hizmetinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınmasına karar verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2017.pdf - Tutanak
EK: 3 Minutes of General Assembly - 2017.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.04.2018 tarihinde yapılan 2017 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.05.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685708


BIST
18:0595.286
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  96.501  
Önceki Kapanış :  95.286  
En Yüksek
96.732
En Düşük
95.099