***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.04.2017 17:09

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 23.03.2017
Genel Kurul Tarihi 18.04.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SANCAKTEPE
Adres Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi
2 - 2016 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2016 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4 - 2016 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması
6 - 2016 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı oylama yapılmak suretiyle seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9 - 22 Temmuz 2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile verilen yetki kapsamında 22 Temmuz 2016 ile 16 Mart 2017 tarihleri arasında yürürlülükte bulunan pay geri alım programı hakkında bilgi verilmesi
10 - Şirketin 2016 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
13 - Temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1) 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının okunmasından sonra fiziki katılımcılardan Ahmet Afif Topbaş Yönetim Kurulu'nun tavsiye etmiş olduğu kar dağıtımın artırılmasını talep ederek genel kurula yeni bir önerge sundu. Önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2016 yılı karından ortaklara 455.400.000 TL brüt nakit kar payı dağıtılmasına (Hisse başına brüt 1,50 TL) ve kar payının iki taksitte ödenmesine, ilk taksidin 7 Haziran 2017 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,90 TL olarak, ikinci taksidin ise 8 Kasım 2017 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,60 TL olarak dağıtılmasına karar verildi.
2)Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Latif TOPBAŞ, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI, Jozef Wilhelmus Johannes SİMONS, Mustafa BÜYÜKABACI (bağımsız üye) ve Talat İÇÖZ'ün (bağımsız üye) seçilmelerine ve üyelere aylık 5.000 TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.
3)Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.
4)2017 yılında bağımsız denetim hizmetinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınmasına karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2016.pdf - Tutanak
EK: 3 Minutes of General Assembly - 2016.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2017 Salı günü saat 10.30'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.
Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601585


BIST
18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731