***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.04.2017 18:09

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 2016 yılı Genel Kurul Toplantısı'nda kar dağıtımına ilişkin maddenin görüşmeleri sırasında ortaklardan Ahmet Afif Topbaş'ın Yönetim Kurulu'nun tavsiye ettiği kar dağıtımın artırılmasına ilişkin önergesi Genel Kurul'un onayına sunulup oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.04.2017
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BIMAS, TREBIMM00018 1. Taksit 0,9 90 0,765 76,5
BIMAS, TREBIMM00018 2. Taksit 0,6 60 0,51 51
BIMAS, TREBIMM00018 TOPLAM 1,5 150 1,275 127,5

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 07.06.2017 07.06.2017 09.06.2017 08.06.2017
2. Taksit 08.11.2017 08.11.2017 10.11.2017 09.11.2017

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BIMAS, TREBIMM00018 0 0

Ek Açıklamalar
2016 yılı Genel Kurul Toplantısı'nda kar dağıtımına ilişkin maddenin görüşmeleri sırasında ortaklardan Ahmet Afif Topbaş'ın Yönetim Kurulu'nun tavsiye ettiği kar dağıtımın artırılmasına ilişkin önergesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yeni önergenin kabul edilmesi sonrasında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II – 14.1 tebliğine uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar uyarınca, vergi sonrası 670.859.000 TL ile sonuçlandırılan 2016 yılının karından,
- ortaklara ödenmiş sermayenin %150'ına isabet eden brüt 455.400.000 TL 'nin nakden dağıtılmasına,
- 44.022.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 1,50 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 1,50 TL) net 1,275 TL nakit kar payı ödenmesine,
- nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 7 Haziran 2017 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,90 TL olarak, ikinci taksidin ise 8 Kasım 2017 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,60 TL olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu_2016.pdf
EK: 2 Profit Distribution Table_2016.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 303.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 296.387.450
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi bulunmamaktadır

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 849.181.000 849.421.446
4. Vergiler ( - ) 178.322.000 169.401.589
5. Net Dönem Kârı 670.859.000 680.019.857
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 670.859.000 680.019.857
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 670.859.000 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.954.076 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 677.813.076 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 203.343.923 0
* Nakit 203.343.923 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 252.056.077 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 44.022.000 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 171.437.000 180.597.857
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 387.090.000 0 57,7 1,275 127,5
TOPLAM 387.090.000 0 57,7 1,275 127,5

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601611


BIST
18:0595.734
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  95.734  
En Yüksek
0
En Düşük
0