***BIMAS***BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

06.05.2016 08:06

***BIMAS***BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 2,299,895 2,160,683
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 472,712 348,789
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 7 553,774 525,685
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 553,774 525,685
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 106,346 44,166
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 102,821 39,879
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3,525 4,287
Türev Araçlar
Stoklar 9 1,015,048 975,267
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 13 129,450 120,708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24 1,181 128,235
Diğer Dönen Varlıklar 15 21,384 17,833
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 2,084,800 2,007,102
Finansal Yatırımlar 5 181,755 181,755
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 3,687 3,480
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3,687 3,480
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 1,852,898 1,784,675
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 7,192 5,350
- Şerefiye 7,192 5,350
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 13 35,286 30,215
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 3,982 1,627
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 4,384,695 4,167,785

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2,463,835 2,395,511
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 21,519 20,260
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 2,273,770 2,108,958
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 229,664 195,864
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 2,044,106 1,913,094
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24,062 23,506
Diğer Borçlar 316 111
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 316 111
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 10,694 7,279
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24 45,518 162,882
Kısa Vadeli Karşılıklar 12 46,451 26,171
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5,203 2,555
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 41,248 23,616
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 41,505 46,344
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 105,514 101,915
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 67,999 64,125
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 67,999 64,125
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24 37,515 37,790
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 1,815,346 1,670,359
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1,815,346 1,670,359
Ödenmiş Sermaye 16 303,600 303,600
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 244,929 244,929
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışı 16 279,957 279,957
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları -35,028 -35,028
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6,826 23,876
- Yabancı Para Çevirim Farkları -12,586 4,464
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Artışları 19,412 19,412
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 203,399 203,399
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 894,555 311,424
Net Dönem Karı/Zararı 162,037 583,131
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 4,384,695 4,167,785http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530470


BIST
18:0595.286
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  96.501  
Önceki Kapanış :  95.286  
En Yüksek
96.732
En Düşük
95.099